Δανειοδότηση γερμανικής εταιρίας Fraport

Κοινοπραξία των δανειστών παρέχει χρηματοδότηση για την γερμανική εταιρία Fraport Ελλάδα για την παραχώρηση των 14 ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων. Ειδικότερα Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα εταιρικά καταστατικά

Πρότυπα καταστατικά για τη σύσταση των Ανωνύμων Εταιρειών, των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών, των Ομόρρυθμων Εταιρειών και Διαβάστε περισσότερα

Θέσπιση Κώδικα Δεοντολογίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Ο Κώδικας Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, υπογράφηκε από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρη Παπαδημητρίου, σε ειδική εκδήλωση στα Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση Εμπορικού Συλλόγου Ανωγείων

Ιδρύθηκε στα Ανώγεια Ρεθύμνου ο ″Εμπορικός Σύλλογος Ανωγείων″ με την έγκριση και του Πρωτοδικείου Ρεθύμνου, με μέλη, επιχειρήσεις, οι οποίες Διαβάστε περισσότερα

Σύμβασης παροχής υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας- Fraport Greece

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών συνάφθηκε την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017, μεταξύ Ελληνικής Αστυνομίας και Fraport Greece, για 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Διαβάστε περισσότερα