Τηλεφωνική ενημέρωση Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης

«Όσοι πολίτες θέλουν να ενημερωθούν τηλεφωνικά για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στις υπηρεσίες του Υπουργείου, Διαβάστε περισσότερα