Νέοι προσωρινοί πινάκες προσλήψεων υπουργείων

Εκδόθηκαν οι νέοι προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης της Προκήρυξης 3Κ/2016 (ΦΕΚ 8/2-11-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή ειδικής πρακτικής δοκιμασίας πιεστών λιθογράφων

Για τους «ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ» για τις θέσεις της ειδικότητας ΔΕ Πιεστών Λιθογράφων, θα πραγματοποιηθεί ειδική πρακτική δοκιμασία, η οποία Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός καθαριότητας ΑΣΕΠ

Τη Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, προκηρύσσει το ΑΣΕΠ, προϋπολογισθείσας δαπάνης συνολικού  ύψους σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του ποσού του αναλογούντος Διαβάστε περισσότερα