Προσλήψεις Υπουργείου Υγείας

Στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.ΠΕ), απεστάλησαν οι αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης κατά χρόνο εμπειρίας και κατά χρόνο ανεργίας των υποψηφίων, για Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή αιτήσεων για προσλήψεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 1Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 10/3-3-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την Διαβάστε περισσότερα

Νέοι προσωρινοί πινάκες προσλήψεων υπουργείων

Εκδόθηκαν οι νέοι προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης της Προκήρυξης 3Κ/2016 (ΦΕΚ 8/2-11-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή ειδικής πρακτικής δοκιμασίας πιεστών λιθογράφων

Για τους «ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ» για τις θέσεις της ειδικότητας ΔΕ Πιεστών Λιθογράφων, θα πραγματοποιηθεί ειδική πρακτική δοκιμασία, η οποία Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός καθαριότητας ΑΣΕΠ

Τη Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, προκηρύσσει το ΑΣΕΠ, προϋπολογισθείσας δαπάνης συνολικού  ύψους σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του ποσού του αναλογούντος Διαβάστε περισσότερα