Προσλήψεις σε φορείς Υγείας

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 5Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων πενήντα Διαβάστε περισσότερα

Προσλήψεις υπουργείου Δικαιοσύνης

Προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). Συγκεκριμένα: A. Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), που συστάθηκε με Διαβάστε περισσότερα

Προσλήψεις Γενικών Διευθυντών Υπουργείων

Την προκήρυξη για την στελέχωση επιτελικών θέσεων των υπουργείων με αντικειμενικά κριτήρια εξέδωσε το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η προκήρυξη αφορά Διαβάστε περισσότερα

Νέες προσλήψεις

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Κ/2016 (ΦΕΚ 8/2-11-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας επτά (7) Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων προσλήψεων

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 6Κ/2016 (ΦΕΚ 13/21-12-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, ενενήντα τριών Διαβάστε περισσότερα

Ειδική πρακτική δοκιμασία ΤΕ γραφιστών

Ειδική πρακτική δοκιμασία ΤΕ γραφιστών Ειδική πρακτική δοκιμασία, θα πραγματοποιηθεί προκειμένου να καταρτιστούν οι «ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ» για τις θέσεις Διαβάστε περισσότερα

Προσλήψεις Υπουργείου Δικαιοσύνης

Υποβλήθηκαν συνολικά 31.221 αιτήσεις, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 10/3-3-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για πλήρωση, με σειρά Διαβάστε περισσότερα

Προσλήψεις στο αρχαιολογικό μουσείο Αλεξανδρούπολης

Μέχρι τη Μεγάλη Τρίτη 11 Απριλίου 2017 θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους όσοι ενδιαφέρονται για Διαβάστε περισσότερα

Προσλήψεις Υπουργείου Υγείας

Στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.ΠΕ), απεστάλησαν οι αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης κατά χρόνο εμπειρίας και κατά χρόνο ανεργίας των υποψηφίων, για Διαβάστε περισσότερα