5 Επίπεδα της Ηγεσίας

ΑΝΕΥ

Όταν συμπαθείτε τους ανθρώπους και τους αντιμετωπίζεται ως ανεξάρτητα άτομα με αξία, αρχίζετε να αναπτύσσετε επιρροή επάνω τους. Αναπτύσσεται εμπιστοσύνη.

 

Τα πέντε επίπεδα της ηγεσίας είναι δοκιμασμένα βήματα για να πολλαπλασιάσετε τις δυνατότητές σας αναφέρει στο βιβλίο του με θέμα «5 Επίπεδα της Ηγεσίας» ο συγγραφέας John C. Maxwell (Εκδόσεις Κλειδάριθμος).
Συγκεκριμένα το πρώτο επίπεδο είναι η Θέση, το δεύτερο επίπεδο είναι η συγκατάθεση, το τρίτο επίπεδο είναι η παραγωγή, το τέταρτο επίπεδο είναι η εξέλιξη των ανθρώπων και το πέμπτο επίπεδο είναι η κορυφή.
Επίσης υπογραμμίζετε «τα πέντε επίπεδα της ηγεσίας ορίζουν το ηγείσθαι ως ρήμα, όχι την ηγεσία ως ουσιαστικό».
Ακόμη συνεχίζεται «καθένα από τα επόμενα μέρη του βιβλίου είναι αφιερωμένο σε ένα από τα πέντε επίπεδα. Στα μέρη αυτά θα μάθετε την θετική και την αρνητική πλευρά, κάθε επιπέδου, τις καλύτερες συμπεριφορές για κάθε συγκεκριμένο επίπεδο, τις πεποιθήσεις που βοηθούν ένα ηγέτη να ανέβει στο επόμενο επίπεδο και την σχέση που έχει αυτό το επίπεδο, με τους νόμους της ηγεσίας.
Αν γνωρίζεται ήδη τους νόμους της ηγεσίας, θα τους καταλάβετε ακόμη καλύτερα όταν δείτε πώς ταιριάζουν στα πέντε επίπεδα. Ακόμη όμως άν και δεν γνωρίζετε τους νόμους της ηγεσίας, θα καταλάβετε βασική έννοια στην οποία στηρίζεται καθένας από αυτούς και που εφαρμόζεται.
Σε κάθε επίπεδο θα βρείτε επίσης και ένα οδηγό ανέλιξης, Πρίν όμως εμβαθύνεται στα επίπεδα, θέλω να σας δώσω μία γενική εικόνα των επιπέδων και του τρόπου που συνδέονται μεταξύ τους, καθώς να μοιραζόμαστε κάποιες ιδέες σχετικές με αυτά.
Συγκεκριμένα:
– Επίπεδο 1- Θέση: Η θέση είναι το κατώτερο επίπεδο της ηγεσίας – το εισαγωγικό.
Η μόνη επιρροή που ασκεί ένας θέση ηγέτης είναι αυτή που προέρχεται από το αξίωμα της εργασίας του. Οι άλλοι τον ακολουθούν επειδή πρέπει να το κάνουν. Η θέση ηγεσία βασίζεται στα δικαιώματα που παρέχει η θέση και το αξίωμα. Δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να έχει κανείς μία ηγετική θέση. Το κακό είναι όταν χρησιμοποιεί αυτή την θέση για να αναγκάσει τους άλλους να τον ακολουθήσουν.
Η θέση αποτελεί κακής ποιότητας υποκατάστατο για την επιρροή.
– Επίπεδο 2 -Συγκατάθεση: Το δεύτερο επίπεδο βασίζετε εξ ολοκλήρου στις σχέσεις. Στο επίπεδο της συγκατάθεσης οι άλλοι σας ακολουθούν επειδή το θέλουν. Όταν συμπαθείτε τους ανθρώπους και τους αντιμετωπίζεται ως ανεξάρτητα άτομα με αξία, αρχίζετε να αναπτύσσετε επιρροή επάνω τους.
Αναπτύσσεται εμπιστοσύνη. Το περιβάλλον γίνεται όλο και πιο θετικό – στο σπίτι, στη δουλειά, στο παιχνίδι ή στον εθελοντισμό.
– Επίπεδο 3-Παραγωγή: Ένας από τους κινδύνους που εμπεριέχει το Επίπεδο 2 είναι ότι ένας ηγέτης είναι πιθανό να μπεί στον πειρασμό  σταματήσει εκεί. Όμως, οι καλοί ηγέτες δεν δημιουργούν απλώς ένα ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Παράγουν έργο! Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να ανεβαίνουν στο Επίπεδο 3, το οποίο βασίζεται στα αποτελέσματα. Στο επίπεδο της παραγωγής οι ηγέτες αποκτούν επιρροή και αξιοπιστία και οι άλλοι αρχίζουν να τους ακολουθούν λόγω του έργου που έχουν κάνει στον οργανισμό.
– Επίπεδο 4-Εξέλιξη ανθρώπων: Οι ηγέτες γίνονται μεγάλοι όχι λόγω της δύναμής τους αλλά λόγω της ικανότητας τους να δημιουργούν άλλους ηγέτες. Αυτό είναι το έργο των ηγετών στο Επίπεδο 4. Χρησιμοποιούν την θέση, τις σχέσεις και την παραγωγικότητάς τους για να επενδύσουν στους ανθρώπους τους και να εξελίξουν τους ανθρώπους αυτούς ώστε να γίνουν και εκείνοι ηγέτες. Το αποτέλεσμα είναι η αναπαραγωγή στο Επίπεδο 4, οι ηγέτες αναπαράγονται.
– Επίπεδο 5-Κορυφή: Το υψηλότερο και πιό δύσκολο επίπεδο της ηγεσίας είναι η κορυφή. Ενώ οι περισσότεροι μπορούν να μάθουν να ανεβαίνουν στα επίπεδα 1 έως 4, το επίπεδο 5 δεν απαιτεί μόνο προσπάθεια, ικανότητες και προσήλωση στον σκοπό αλλά και μεγάλη ποσότητα ταλέντου. Στο ανώτατο αυτό επίπεδο φθάνουν μόνο οι ηγέτες που είναι προικισμένοι με φυσικό χάρισμα. Τι κάνουν οι ηγέτες στο επίπεδο 5; Εξελίσσουν αλλά άτομα ώστε αυτά να γίνουν ηγέτες επιπέδου 4.