28ο Πανελλήνιο Ανοιχτό Ατομικό Πρωτάθλημα (2018)

ΣΚΑΚΙ

Αρχίζει το 28ο Πανελλήνιο Ανοιχτό Ατομικό Πρωτάθλημα (2018).
Συγκεκριμένα:
1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Η Ε.Σ.Ο. προκηρύσσει το 28ο Πανελλήνιο Ανοιχτό Ατομικό Πρωτάθλημα που θα ενσωματωθεί στο Διεθνές Τουρνουά 40 ΧΡΟΝΙΑ «ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ» 2018 και θα διεξαχθεί στο χρονικό διάστημα από 2 έως 8 Ιανουαρίου 2018 στη Θεσσαλονίκη.
2. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ
Τα κριτήρια κατάταξης, ισοβαθμίας καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια διεξαγωγής που δεν αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη, καθορίζονται από την προκήρυξη του Διεθνούς Τουρνουά 40 ΧΡΟΝΙΑ «ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ» 2018.
Ο πρώτος Έλληνας-ίδα  στην γενική κατάταξη του Α΄ ομίλου ανακηρύσσεται πρωταθλητής-τρια του  28ου Πανελλήνιου Ανοιχτού Ατομικού Πρωταθλήματος.
3. ΠΡΟΚΡΙΣΗ
Οι τρεις πρώτοι Έλληνες-ίδες του 28ου Πανελλήνιου Ανοιχτού Ατομικού Πρωταθλήματος προκρίνονται για το 69ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί το 2019.
4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
Το δικαίωμα συμμετοχής, το σύστημα αγώνων, καθώς και όλες οι σχετικές λεπτομέρειες ορίζονται σύμφωνα με τις προκηρύξεις των ενώσεων και τ. επιτροπών που θα αποστέλλονται στην ΕΣΟ πριν την έναρξη των περιφερειακών πρωταθλημάτων. Η μη έγκαιρη αποστολή των προκηρύξεων καθιστά άκυρη τη δήλωση συμμετοχής των αθλητών στην τελική φάση.
5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές που θα διοργανώσουν περιφερειακά πρωταθλήματα θα πρέπει να τα ολοκληρώσουν μέχρι και τις 25/12/2017 και να δηλώσουν τη συμμετοχή του πρωταθλητή-τριας τους μέχρι και τις 28/12/2017 απευθείας στους διοργανωτές του Διεθνούς Τουρνουά 40 ΧΡΟΝΙΑ «ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ» 2018 με παράλληλη γραπτή κοινοποίηση στην ΕΣΟ. Σε αντίθετη περίπτωση χάνουν το δικαίωμα πρόκρισης και η Ε.Σ.Ο. αποφασίζει για την αναπλήρωση τους ή όχι. Οι Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές μαζί με τη δήλωση συμμετοχής υποχρεούνται να στείλουν στην ΕΣΟ μέχρι τις 28/12/2017 τα αποτελέσματα του πρωταθλήματος της περιοχής τους. Η μη έγκαιρη αποστολή των αποτελεσμάτων καθιστά άκυρη τη δήλωση συμμετοχής.
Διευκρινίζεται ότι πρωταθλητής-τρια σε κάθε Ένωση – Τ. Επιτροπή ανακηρύσσεται ο πρώτος Έλληνας-ίδα με βάση την τελική κατάταξη του αντίστοιχου ανοιχτού πρωταθλήματος.
Αναπλήρωση στις προκρίσεις των πρωταθλητών των ανώσεων και τ.επιτροπών επιτρέπεται μέχρι και την 3η θέση των αντίστοιχων περιφερειακών πρωταθλημάτων.
Ο πρωταθλητής-τρια κάθε Ένωσης – Τοπικής Επιτροπής απαλλάσσεται από παράβολο συμμετοχής.
Οι πρωταθλητές-τριες περιοχών που δεν έχουν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο Α΄ γκρουπ (μικρός βαθμός αξιολόγησης), θα έχουν δυνατότητα επιλογής σε ποιο γκρουπ θέλουν να αγωνιστούν.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο σε κάποια Ένωση – Τ.Επιτροπή δεν διεξήχθη περιφερειακό πρωτάθλημα. τότε ο σκακιστής–στρια με τον υψηλότερο διεθνή βαθμό αξιολόγησης  (λίστα FIDE Ιανουάριος 2018) από τους σκακιστές-στριες της συγκεκριμένης Ένωσης – Τ.Επιτροπής που θα λάβουν μέρος στο Διεθνές Τουρνουά 40 ΧΡΟΝΙΑ «ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ» 2018, απαλλάσσεται από το παράβολο συμμετοχής.
6. ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Λένα Ουσταμπασίδου τηλ. 6974605518,
Δήλωση συμμετοχής στο e-mail: oustampasidoulena@gmail.com (Θα πρέπει να αναφέρεται Ονοματεπώνυμο, ΑΜ ΕΣΟ, FIDE ID).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail