2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 ξεκίνησε η υποβολή των προτάσεων ερευνητικών έργων με Επιστημονικούς Υπευθύνους, Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών».
Οι υποβολές των προτάσεων πραγματοποιούνται μέσω της νέας Διαδικτυακής Πύλης του Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) https://hfri.grnet.gr/ μία νέας γενιάς πλατφόρμα με στόχο τη φιλικότερη περιήγηση και την εξατομικευμένη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολών είναι η 6η Μαρτίου 2019, στις 17:00 (ώρα Ελλάδας).
Με συνολικό προϋπολογισμό 16.580.000 ευρώ η παρούσα δράση απευθύνεται στους Έλληνες Μεταδιδάκτορες που δραστηριοποιούνται ερευνητικά στην Ελλάδα καθώς και σε αυτούς του εξωτερικού, στους οποίους δίνεται η δυνατότητα να επιστρέψουν και να παράξουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα στη χώρα σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας.