Νέος πρόεδρος Δ.Σ. Αλμυρού

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Περιφέρειες

Ολοκληρώθηκε η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δήμο Αλμυρού.
Ειδικότερα στο προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγησαν:
Πρόεδρος: Νικόλαος Καλλές
Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Γεωργιάδης
Γραμματέας: Δημήτριος Τσούτσας
Οικονομική Επιτροπή:
Πρόεδρος: Δημήτριος Εσερίδης, Δήμαρχος
Τακτικά Μέλη:
1. Κωνσταντίνος Βαλαμούτης
2. Ευάγγελος Καλαντζής
3. Μιχαήλ Μακρής
4. Κωνσταντίνος Νικοβιώτης
5. Χρήστος Καρακώστας
6. Ευάγγελος Χατζηκυριάκος
Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Γεώργιος Παπαϊωάννου
2. Σάββας Τσόγκας
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:
Πρόεδρος: Ευάγγελος Καλαντζής
Τακτικά Μέλη:
1. Μιχαήλ Μακρής
2. Κωνσταντίνος Νικοβιώτης
3. Αθανάσιος Νεοχωρίτης
4. Μαρία Σταυραντώνη-Τσιάντου
5. Χρήστος Καρακώστας
6. Ηλίας Τσαμπίρας
Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Γεώργιος Ζώτος
2. Δημήτριος Δημάκης
3. Ηλίας Δαλακούρας
4. Λεωνίδας Βούλγαρης
5. Γεώργιος Παπαϊωάννου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail