18η ετήσια συνάντηση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αρχαιολόγων

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 18ης ετήσιας συνάντησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αρχαιολόγων (Europae Archaeologiae Consilium – EAC), καθώς και επιστημονικό συμπόσιο με θέμα «Dare to Choose: Making Choices in Archaeological Heritage Management». Η συνάντηση, η οποία διεξήχθη για πρώτη φορά στη χώρα μας, διοργανώθηκε σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και με την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου.
Οι εργασίες της διοργάνωσης ξεκίνησαν την Τετάρτη 8/03/2017 με την ετήσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του EAC, η οποία έλαβε χώρα στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Κατόπιν πρότασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αρχαιολόγων, η Ελλάδα αποτελεί πλέον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπούμενη από την Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Την έναρξη των εργασιών του συμποσίου, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο νέο Μουσείο Ακροπόλεως στις 9 και 10 Μαρτίου, χαιρέτησε η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη. Στο πλαίσιό του παρουσιάστηκαν ανακοινώσεις από εκπροσώπους 19 ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, η οποία εκπροσωπήθηκε με δύο ανακοινώσεις.
Από τις τρεις θεματικές συνεδρίες προέκυψαν συμπεράσματα αλλά και νέοι προβληματισμοί σχετικά με τις διαδικασίες, τις προσεγγίσεις και τις πρακτικές που ακολουθούν οι μηχανισμοί λήψης αποφάσεων για θέματα προστασίας και διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο συζητήθηκαν ποικίλα θέματα που αφορούν στην έρευνα (π.χ. τα κριτήρια, με βάση τα οποία επιλέγονται οι θέσεις που θα ανασκαφούν, οι μέθοδοι καταγραφής, ανάλυσης, αξιοποίησης και δημοσιοποίησης της αρχαιολογικής πληροφορίας), στη ανάγκη συνέργειας με άλλους τομείς της κοινωνίας κατά τα διάφορα στάδια λήψης των αποφάσεων και στις συμμετοχικές διαδικασίες που θα πρέπει να αναπτυχθούν ως δίαυλος επικοινωνίας με συναρμόδιους φορείς, με ομάδες πολιτών, με πολιτιστικούς  ή άλλους οργανισμούς, αλλά και με την ίδια την τοπική κοινωνία. Τα πρακτικά του συμποσίου θα αποτελέσουν αντικείμενο ψηφιακής έκδοσης που θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού.
Με αφορμή τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα της διοργάνωσης, ενσωματώθηκε στο συνεδριακό φάκελο, πληροφοριακό κείμενο και εποπτικό υλικό για το μύθο της Ευρώπης και για τη μαρμάρινη βάση αναθηματικού αγάλματος του 1ου π.Χ. που βρέθηκε στο χωριό Ευρωπός της Μακεδονίας και η οποία φέρει την επιγραφή «Ευρωπαίων η πόλις» σηματοδοτώντας τις απαρχές αλλά και την ιστορική και πολιτιστική συνέχεια της κληρονομιάς της γηραιάς ηπείρου.
Οι συμμετέχοντες στις εργασίες του EAC έφτασαν τους 150, ξεπερνώντας κατά πολύ τις αντίστοιχες συμμετοχές προηγούμενων ετών. Το Διοικητικό Συμβούλιο  του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αρχαιολόγων ευχαρίστησε θερμά το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη φιλοξενία της διοργάνωσης, καθώς και για την οργάνωση των ξεναγήσεων των συνέδρων στην Ακρόπολη Αθηνών, στο νέο Μουσείο Ακροπόλεως και στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.