13η σύνταξη

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Πιστώθηκε στους τραπεζικούς λογγαριασμούς των συνταξιούχων η 13η σύνταξη σύμφωνα με την κυβέρνηση την Παρασκευή  17 Μαϊου 2019.

Το ποσό της 13ης σύνταξης καθορίζεται με βάση τη μηνιαία κύρια σύνταξη ως εξής:

α) Για ποσό έως και 500,00 ευρώ, σε ποσοστό 100%.

β) Για ποσό από 500,01 έως και 600,00 ευρώ, σε ποσοστό 70%.

γ) Για ποσό από 600,01 έως και 1.000,00 ευρώ, σε ποσοστό 50%.

δ) Για ποσό από 1.000,01 ευρώ και άνω, σε ποσοστό 30%.

Αν το ίδιο πρόσωπο δικαιούται περισσότερες από μία κύριες συντάξεις το ποσό της 13ης σύνταξης καθορίζεται με βάση το άθροισμά τους.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail