1ο Παγκρήτιο Συνέδριο Αγιογραφίας

ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΗΤΗ Περιφέρειες

Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) και η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο του εορτασμού των 50 ετών από της ιδρύσεώς της, διοργανώνει Επιστημονικό Συνέδριο Αγιογραφίας, με θέμα: «Το φως της Αγίας Γραφής ως πηγή έμπνευσης στην βυζαντινή τέχνη».
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 μέχρι και την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017 στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος (Κολυμπάρι Χανίων). Σκοπός του Συνεδρίου είναι η συνάντηση, η αλληλογνωριμία, η συζήτηση για τις ποικίλες  καλλιτεχνικές τάσεις στο χώρο της Αγιογραφίας, καθώς και για το μέλλον της Αγιογραφίας στην Κρήτη. Η Έκθεση Αγιογραφίας θα εγκαινιασθεί το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 19:30 στους χώρους της Ορθοδόξου Ακαδημίας και θα διαρκέσει έως και 15 Δεκεμβρίου 2017. Θα συνοδεύεται από έναν καλαίσθητο κατάλογο με έργα των συμμετεχόντων, με την ευγενή στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης. Το Συνέδριο απευθύνεται σε Αγιογράφους από όλη την Κρήτη, καθώς και σε σχετικούς εκκλησιαστικούς και άλλους Φορείς.
Έχοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, σας προσκαλούμε για  την επιστημονική σας συνεισφορά στο παραπάνω Συνέδριο, είτε με τη μορφή επιστημονικής εισηγήσεως (10 λεπτά και 5 λεπτά για συζήτηση) ή τη συμμετοχή σας σε Στρογγυλή Τράπεζα (με θέμα το μέλλον της Αγιογραφίας στην Κρήτη), είτε με τη συμμετοχή σας στην Έκθεση Αγιογραφίας.
Σας παρακαλούμε, να δηλώσετε τη συμμετοχή σας το αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου 2017, αναγράφοντας τα πλήρη στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, τηλέφωνο, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση) καθώς τον τίτλο του θέματος και την Περίληψη της Ανακοίνωσής σας ή  τον τίτλο και περίληψη του έργου σας (εκτάσεως μίας δακτυλογραφημένης σελίδας, με γραμματοσειρά Times New Roman, μεγέθους 12 στιγμών και 1,5 διάστιχο) στην ηλεκτρονική διεύθυνση k.stefanaki@oac.gr, Κωνσταντίνα Στεφανάκη, Υπεύθυνη του Εργαστηρίου Αγιογραφίας της ΟΑΚ και στα τηλέφωνα 28240-22245, 28240-22500 στην οποία μπορείτε να απευθύνεστε για επιπρόσθετη πληροφορία όπως και για τους όρους συμμετοχής στην Έκθεση Αγιογραφίας.
Οι Περιλήψεις, καθώς και η επιλογή των έργων Αγιογραφίας, θα τεθούν υπ’ όψιν της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, η οποία και θα αποφασίσει για την αποδοχή ή μη των Ανακοινώσεων στο Συνέδριο.