1ο Διεθνές Συνέδριο Νανοτεχνολογίας – Βιονανοτεχνολογίας

ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΗΤΗ Περιφέρειες

Το 1ο Διεθνές Συνέδριο «Nanotechnologies and Bionanoscience, NanoBio 2018» ξεκίνησε στο Ηράκλειο στις 24 και θα ολοκληρωθεί στις 28 Σεπτεμβρίου 2018. Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από την ερευνητική ομάδα Μικρονανοδόμησης με Υπερβραχείς παλμούς Λέιζερ του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ καθώς και των Νανοϋλικών και Οργανικών Ηλεκτρονικών του ΤΕΙ Κρήτης, ενώ πρόεδροι της οργανωτικής επιτροπής είναι ο Διευθυντής Ερευνών του ΙΗΔΛ, Δρ. Εμ. Στρατάκης, και ο Καθ. του Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ, Εμ. Κυμάκης.
Tο 1ο Διεθνές Συνέδριο Νανοτεχνολογιών και Νανοεπιστήμών «NanoBio 2018» στοχεύει να αξιοποιήσει τους ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς της Νανοτεχνολογίας και των Βιο-νανοεπιστημών, αντλώντας και παρέχοντας ένα διεπιστημονικό φόρουμ για επιστήμονες και μηχανικούς από την ακαδημαϊκή κοινότητα και τη βιομηχανία. Το συνέδριο περιλαμβάνει πέντε συμπόσια με αντικείμενα την ανάπτυξη νέων νανοϋλικών, καινοτόμων βιο-νανο-συστημάτων για την μηχανική ιστών, την αναγεννητική ιατρική και την υγειονομική περίθαλψη, προηγμένων νανοϋλικών για φωτοβολταϊκές εφαρμογές, νανοϊατρικών βιοηλεκτρονικών διατάξεων.
Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν τα πιο πρόσφατα επιτεύγματα και οι τελευταίες ανακαλύψεις στους τομείς της Νανοτεχνολογίας και Βιο-νανοτεχνολογίας, από κορυφαίους διακεκριμένους επιστήμονες, παγκόσμια αναγνωρισμένους για τη συνεισφορά τους, όπως οι: Michael Gratzel ( EPFL, Switzerland), Paul S. Weiss (UCLA, USA), Andrea Ferrari (University of Cambridge, UK), Antonios G. Mikos (Rice University, Houston, Texas, USA), and Anne. M. Andrews (University of California, Los Angeles, USA), και πολλοί άλλοι.
Στόχος του συνεδρίου αποτελεί η ανάδειξη της Κρήτης ως επιστημονικής κοιτίδας, αναπτύσσοντας διαύλους συνεργασίας με ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς παγκοσμίως. Η υψηλή απήχηση και ο διεπιστημονικός χαρακτήρας του συνεδρίου αποτέλεσε πόλο έλξης για τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού καθηγητών, ερευνητών και φοιτητών από κορυφαία Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά κέντρα, γεγονός που αποτελεί ύψιστη τιμή για την Κρήτη.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail