Ύδρευση Ίμπρου-Ασκύφου Σφακίων

ΚΡΗΤΗ Περιφέρειες

Την 12η Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η οριστική παραλαβή του έργου: «Ύδρευση Ίμπρου – Ασκύφου Δήμου Σφακίων», από την αρμόδια επιτροπή που αποτελείται από τους: κ.κ. Μαυρομάτη Σοφοκλή, Μηχανολόγο Μηχανικό της Τ.Υ. Δήμου Χανίων ως Πρόεδρο, Μυλωνογιάννη Αθηνά, Πολιτικό Μηχανικό της Τ.Υ. Δήμου Χανίων ως Μέλος και τον Λειψάκη Δημήτριο, Δημοτικό σύμβουλο Δήμου Χανίων ως Μέλος. Παρόντες ήταν και ο Δήμαρχος Σφακίων κ. Ζερβός Ιωάννης με τους επιβλέποντες του έργου κ.κ. Μαθιοπούλου Ιουλία, Π.Ε. Πολιτικό Μηχανικό, Λυγιδάκη Μαριάννα Τ.Ε. Τοπογράφο Μηχανικό, Μαραγκάκη Στυλιανό Π.Ε. Πολιτικό Μηχανικό και Ευθυμίου Γεώργιο Μηχανολόγο Μηχανικό Προϊστάμενο  της Τ.Υ.Δ.Χ.
Η μελέτη του έργου ανατέθηκε επί Δημαρχίας Πολάκη Παύλου και εκτελέστηκε με σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Ζερβού Ιωάννη και της αναδόχου εταιρείας «Δρακάκης Α.Ε.», συγχρηματοδοτήθηκε από τα Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013, ύψους 1.200.000 €.
Ο Δήμος Σφακίων εκ παραλλήλου εξ ιδίων πόρων κάλυψε το ΦΠΑ του παραπάνω έργου (60.000 €) και έχει εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης και από ιδίους πόρους, για την περαιτέρω αναβάθμιση των υποδομών του έργου μεταξύ των οποίων και αντικεραυνική προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος χώρου πέριξ των αντλιοστασίων.
Το έργο εξασφαλίζει την υδροδότηση των οικισμών Ίμπρου και Ασκύφου και αποσκοπεί στην μελλοντική διασύνδεση του με τον οικισμό Ασφένδου, με μελέτη που εκπονείται στην παρούσα χρονική περίοδο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail