Ψηφιοποιημένες υπηρεσίες ΤΜΕΔΕ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Προχώρησε η μετάβαση του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) στην ψηφιακή εποχή. Συγκεκριμένα, λειτουργεί Ηλεκτρονική Υπηρεσία υποβολής και διεκπεραίωσης αιτημάτων e-Πρωτόκολλο, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας και επεκτείνονται οι ψηφιακές υπηρεσίες σε όλα τα πεδία που υποστηρίζει, καθώς πλέον των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής παρέχονται ηλεκτρονικά, με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής και οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης, Προκαταβολής και Ανάληψης Κρατήσεων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail