Ψήφισμα ΤΕΕ για Βιολογικό Βόλου

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Περιφέρειες

Σε ψήφισμα προχώρησε η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Μαγνησίας, που συνεδρίασε στις 23 Φεβρουαρίου 2017 και συζήτησε το θέμα που αναδείχτηκε μετά τη δημοσιοποίηση των αναλύσεων τόσο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλίας – Βορείων Σποράδων, όσο και της ΔΕΥΑΜΒ, των σχετικών φορέων με την λειτουργία των εγκαταστάσεων Βιολογικού Καθαρισμού Βόλου, στο οποίο τονίζεται , μεταξύ άλλων, ότι σύμφωνα με τις μετρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλίας – Βορείων Σποράδων και της ίδιας της ΔΕΥΑΜΒ, οι οποίες πρακτικά ταυτίζονται οι εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού, εμφανίζουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας διαρκώς από το Σεπτέμβριο του 2016, μέχρι σήμερα.
Παράλληλα, από την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Μαγνησίας επισημαίνεται ότι από τις χρονοσειρές των μετρήσεων, τόσο της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Β. Σποράδων, όσο και την ίδιας της ΔΕΥΑΜΒ, όπως προκύπτει από τα στοιχεία αυτοελέγχου της που διαβιβάζει κάθε μήνα στην Περιφερειακή Ενότητα, προκύπτει ότι από το Σεπτέμβριο του 2016, μέχρι και σήμερα, ο Βιολογικός υπολειτουργεί, σε σχέση με τον προβλεπόμενο βαθμό επεξεργασίας τω λυμάτων. Η κατάσταση είναι παγιωμένη, τουλάχιστον για τους τελευταίους έξι μήνες, χωρίς να διαφαίνεται καμία τάση βελτίωσης, αλλά αντίθετα συνεχούς επιδείνωσης.
Επιπλέον, σύμφωνα με την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Μαγνησίας, η αντιμετώπιση των προβλημάτων και η αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του βιολογικού, είναι επιτακτικό καθήκον όλων, καθήκον που επιμερίζεται όμως συγκεκριμένα σε καθένα από τους εμπλεκόμενους φορείς με κύρια βεβαίως ευθύνη του Δήμου και του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ.
Επίσης, το ΤΕΕ Μαγνησίας επισημαίνει ότι είναι αντίθετο σε κάθε παραχώρηση σε Ιδιώτη των εγκαταστάσεων, της λειτουργίας και τεχνικής συντήρησης του Βιολογικού και της ΔΕΥΑΜΒ, ενώ τονίζει ότι είναι σταθερά στη διάθεση όλων όσων διαχειρίζονται τα θέματα της ΔΕΥΑΜΒ και του Βιολογικού Καθαρισμού, για την παροχή επιστημονικής βοήθειας, υπό την προϋπόθεση να έχει πρόσβαση στις ΕΕΛ με τη σύμφωνη γνώμη της ΔΕΥΑΜΒ, που μέχρι σήμερα δεν υπάρχει.
Αναλυτικά το ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Μαγνησίας αναφέρει τα εξής:
«Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Μαγνησίας συνεδρίασε την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2017 και συζήτησε το μείζον θέμα που αναδείχτηκε μετά τη δημοσιοποίηση των αναλύσεων τόσο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλίας – Βορείων Σποράδων, όσο και της ΔΕΥΑΜΒ, των σχετικών φορέων με την λειτουργία των εγκαταστάσεων Βιολογικού Καθαρισμού Βόλου.
Παρά το γεγονός ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Μαγνησίας εκδιώχθηκε παρανόμως από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, η Αντιπροσωπεία με αίσθημα ευθύνης έναντι της πόλης και στο πλαίσιο της ιδιότητας του ως θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας, επισημαίνει τα εξής:
1. Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλίας – Βορείων Σποράδων και της ίδιας της ΔΕΥΑΜΒ, οι οποίες πρακτικά ταυτίζονται οι εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού, εμφανίζουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας διαρκώς από το Σεπτέμβριο του 2016, μέχρι σήμερα.
2. Το Αύγουστο και συγκεκριμένα στις 18/8/2016, από έλεγχο που διενήργησε η Περιφερειακή Ενότητας Μαγνησίας και Β. Σποράδων, διαπιστώθηκε ότι η ποιότητα των επεξεργασμένων λυμάτων, στην έξοδο του Βιολογικού (Δεξαμενή επεξεργασμένων) και στο αντλιοστάσιο επεξεργασμένων, (το οποίο βρίσκεται μετά τη δεξαμενή επεξεργασμένων και θα έπρεπε να είναι ίδια), ήταν εντελώς διαφορετική και συγκεκριμένα τόσο οι τιμές των φυσικοχημικών παράμετρων των δειγμάτων του αντλιοστασίου, όσο και των μικροβιολογικών, βρέθηκαν πολύ μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες της εξόδου.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ           ΜΟΝΑΔΕΣ      ΕΞΟΔΟΣ Ε.Λ.            ΑΝΤ/ΣΤΑΣΙΟ Ε.Λ
COD                       mg/l              37                         110
BOD5                     mg/l              8,9                        26,0
SS (αιωρ. Στερεά)     mg/l              19                         29
TN (ολ. Άζωτο)         mg/l              1,1                        14,0
ΟΛΙΚΑ ΚΟΛΟΒ.         cfu/100ml      380.000                   41.000.000
Με δεδομένο ότι η λήψη των δειγμάτων από τα δύο αυτά σημεία έγινε την ίδια χρονική στιγμή, σε όλες τις δειγματοληψίες, οφείλει η ΔΕΥΑΜΒ να δώσει μια ικανοποιητική, τεχνικά και επιστημονικά τεκμηριωμένη εξήγηση της παρατηρούμενης ασυνάφειας των τιμών.
3. Από τις χρονοσειρές των μετρήσεων, τόσο της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Β. Σποράδων, όσο και την ίδιας της ΔΕΥΑΜΒ, όπως προκύπτει από τα στοιχεία αυτοελέγχου της που διαβιβάζει κάθε μήνα στην Περιφερειακή Ενότητα, προκύπτει ότι από το Σεπτέμβριο του 2016, μέχρι και σήμερα, ο Βιολογικός υπολειτουργεί, σε σχέση με τον προβλεπόμενο βαθμό επεξεργασίας τω λυμάτων. Η κατάσταση είναι παγιωμένη, τουλάχιστον για τους τελευταίους έξι μήνες, χωρίς να διαφαίνεται καμία τάση βελτίωσης, αλλά αντίθετα συνεχούς επιδείνωσης.
4. Το πρόβλημα εντοπίζεται στην αδυναμία, του συστήματος, να ελέγξει τη νιτροποίηση – απονιτροποίηση του οργανικού αζώτου τω λυμάτων, με αποτέλεσμα να απελευθερώνονται καθημερινά στο Παγασητικό Κόλπο, ποσότητες αμμωνίας, τουλάχιστο 600 έως 1.000 Kg  περισσότερες των προβλεπόμενων (που είναι έως και 30 Kg) και μολυσματικών παραγόντων (κολοβακτηρίδια) σε ποσότητες δεκάδων εκατομμυρίων στελεχών ανά 100 ml, έναντι του προβλεπόμενου ορίου των 500.
5. Αξίζει να σημειωθεί ότι  αμμωνία αποτελεί ένα εξαιρετικά τοξικό παράγοντα για το περιβάλλον, με δυνητικά υψηλό και μη στοχαστικό (προβλέψιμο) κίνδυνο για την ισορροπία της τροφικής αλυσίδας και την παραγωγικότητας του Κόλπου, ενώ η παρουσία των υψηλών φορτίων κολοβακτηριδίων, αποτελεί ένα αυξημένο δείκτη, μόλυνσης και απειλής της δημόσιας υγείας.
6. Είναι σαφές ότι το πρόβλημα της διαδικασίας απονιτροποίησης οφείλεται σε ανεπαρκή επεξεργασία των λυμάτων, στο στάδιο δευτερογενούς επεξεργασίας (δεξαμενή αερισμού), είτε λόγω ανεπαρκούς οξυγόνωσης, είτε λόγω κακού ισοζυγίου – ποιότητας των μικροοργανισμών που χρησιμοποιούνται στη βιοχημική αυτή διεργασία, ή στην ανεπάρκεια χειρισμού του συστήματος.
7. Σε κάθε περίπτωση η κατάσταση αυτή θα πρέπει άμεσα να αντιμετωπισθεί, πριν το τέλος της υγράς περιόδου και μεταβολής των περιβαλλοντικών συνθηκών (θερμοκρασία, ηλιοφάνειας κλπ), που υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί το υδάτινο οικοσύστημα του Παγασητικού Κόλπου, να οδηγηθεί ενδεχομένως σε πολύ δυσμενείς καταστάσεις για το περιβάλλον, την οικονομία και τη δημόσια υγεία.
8. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων και η αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του βιολογικού, είναι επιτακτικό καθήκον όλων, καθήκον που επιμερίζεται όμως συγκεκριμένα σε καθένα από τους εμπλεκόμενους φορείς με κύρια βεβαίως ευθύνη του Δήμου και του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ.
9. Το ΤΕΕ είναι σταθερά στη διάθεση όλων όσων διαχειρίζονται τα θέματα της ΔΕΥΑΜΒ και του Βιολογικού Καθαρισμού, για την παροχή επιστημονικής βοήθειας, υπό την προϋπόθεση να έχει πρόσβαση στις ΕΕΛ με τη σύμφωνη γνώμη της ΔΕΥΑΜΒ, που μέχρι σήμερα δεν υπάρχει.
10. Το ΤΕΕ Μαγνησίας είναι αντίθετο σε κάθε παραχώρηση σε Ιδιώτη των εγκαταστάσεων, της λειτουργίας και τεχνικής συντήρησης του Βιολογικού και της ΔΕΥΑΜΒ. Η ευθύνη της λειτουργίας των ΕΕΛ πρέπει να παραμείνει αποκλειστικά στη ΔΕΥΑΜΒ, αξιοποιώντας πλήρως το υπάρχον εξειδικευμένο, έμπειρο, επιστημονικό προσωπικό, ή/και ενισχύοντάς το με νέα άτομα, εάν απαιτείται.»