Ψήφισμα κατά μεταφοράς ταμειακών διαθεσίμων Δήμου Σαρωνικού

ΑΤΤΙΚΗΣ Περιφέρειες

Κατά της μεταφοράς των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδας αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού, μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Δ. Κατσούλη, κατά τη συνεδρίαση της 10/10/2017.
Όπως αναφέρεται στο σχετικό ψήφισμα, το Δημοτικό Συμβούλιο:
• Εξέφρασε τη διαφωνία του με τα οριζόμενα στο έγγραφο με αρ. πρωτ. οικ.2/66965/13-9-2017 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με το οποίο ζητείται η μεταφορά διαθεσίμων των φορέων της Γενικής Διακυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
• Θεωρεί ότι αρμόδιο όργανο για τη διαχείριση των χρημάτων των δημοτών είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, ως το ανώτατο όργανο διοίκησης του Δήμου.
• Επισημαίνει ότι τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου Σαρωνικού προορίζονται για να καλύψουν τη μισθοδοσία του προσωπικού, ποσά που έχουν δεσμευθεί για συναφθείσες συμβάσεις και για την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων και υπηρεσιών στο Δήμο, καθώς και ποσά που έχουν διατεθεί ως ετήσια ή έκτακτη επιχορήγηση στα νομικά πρόσωπα του Δήμου και αφορούν τη λειτουργία δομών όπως Παιδικοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ, Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» κ.λπ.