Ψήφισμα ανάκλησης τίτλου επίτιμου Διδάκτορα στο Χ.Ρίχτερ

ΚΡΗΤΗ Περιφέρειες

Η κοινοποίηση στον Δήμο Πλατανιά της από 13 Οκτωβρίου 2017 επιστολής ομάδας πολιτών προς τον Πρύτανη  του Πανεπιστημίου Κρήτης για την άμεση ανάκληση του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα από τον Χάιντς Ρίχτερ, το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά στην από 31 Οκτωβρίου 2017 Τακτική του Συνεδρίαση με ομοφωνία των παρόντων μελών του, αποφάσισε τα εξής:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά συμμετέχει στον αγώνα για την άμεση ανάκληση του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα του Πανεπιστημίου Κρήτης από τον Χάιντς Ρίχτερ και δηλώνει την συμπαράστασή του στην πρωτοβουλία των πολιτών της Κρήτης που εύλογα απορούν για ποιους λόγους το Πανεπιστήμιο Κρήτης δεν έχει προβεί σε καμία ουσιαστική κίνηση ανάκλησης του διδακτορικού τίτλου από τον Χ. Ρίχτερ, όπως αυτό ορίζεται στην από 25/05/2016 ομόφωνη απόφαση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης.
Δεδομένου ότι ο νέος  Νόμος ορίζει την Σύγκλητο ως το αρμόδιο όργανο για τον χειρισμό τέτοιων ζητημάτων, η Πρυτανική Αρχή οφείλει να αποκαταστήσει την ηθική τάξη εμπράκτως και να προβεί άμεσα στην διαδικασία ανάκλησης του διδακτορικού τίτλου από τον Χ. Ρίχτερ».

Αθανάσιος Περ. Χηνόπουλος