Χωρίς διευθύνοντα σύμβουλο ΤΧΣ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Δεν θα υπάρχει πλέον το όριο των 90 ημερών, μέσα στο οποίο θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση του διευθύνοντα συμβούλου στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).
Αυτό προκύπτει από τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή.
Υπό την προϋπόθεση της απαρτίας, θα είναι εξουσιοδοτημένη να λειτουργεί και να αποφασίζει η Εκτελεστική Επιτροπή. Με τον τρόπο αυτό, η κυβέρνηση προσπερνά το πρόβλημα που δημιουργεί στη λειτουργία του ΤΧΣ η αδυναμία εξεύρεσης διευθύνοντος συμβούλου.