Χρυσό Βραβείο στο Πολυτεχνείο Κρήτης

ΚΡΗΤΗ Περιφέρειες

Το Εργαστήριο Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (ΕΡΓΑ.Σ.Υ.Α) της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα) έλαβε, στα πλαίσια της διοργάνωσης Healthcare Awards 2017, το Gold (Χρυσό) Βραβείο στην κατηγορία: Ερευνητικό Έργο σε Πανεπιστήμια/ Εκπαιδευτικά Ιδρύματα/ Ερευνητικά Κέντρα για την εφαρμογή ‘Πραξαγόρας: Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων για Διοικητές Νοσοκομειακών Οργανισμών’. Το Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε από τους: Παναγιώτη Σ. Μανωλιτζά (Ερευνητής-Διδάσκων Πολυτεχνείου Κρήτης) και Αθανάσιο Σπυριδάκο (Καθηγητής-Κοσμήτορας Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας, ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα) σε συνεργασία με τους Καθηγητές Ευάγγελο Γρηγορούδη (Αναπληρωτής Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης), Νικόλαο Ματσατσίνη (Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης) και Χρήστο Βασιλάκη (Καθηγητής, University of Bath, UK).
Το συγκεκριμένο Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων, αποτελώντας πρωτότυπη προσέγγιση διεθνώς, έχει τη δυνατότητα σε πραγματικό χρόνο να συλλέγει στοιχεία από το νοσοκομειακό οργανισμό (ασθενείς, τύπος περιστατικού, χρόνοι που ‘κατανάλωσε’ ο ασθενής στο νοσοκομείο), να προσομοιώνει τον οργανισμό, να εφαρμόζει εναλλακτικούς τρόπους λειτουργίας του οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη πλήθος κριτηρίων όπως χρόνοι αναμονής, χρόνοι παραμονής, φόρτοι εργασίας προσωπικού, χρήση κλινών κλπ. καθώς και να μιμείται το τρόπο λήψης αποφάσεων των ενδιαφερόμενων μερών όπως π.χ. γιατροί, νοσηλευτές, διοικητής νοσοκομείου, προτείνοντας τη βέλτιστη εναλλακτική λύση για τη λειτουργία της επιχειρησιακής μονάδας.
Τα Healthcare Business Awards θεσπίζονται και επιβραβεύουν την επιχειρηματική αριστεία, την καινοτομία, τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και τις βέλτιστες πρακτικές των επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του κλάδου Υγείας. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης βραβεύτηκαν Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, Νοσοκομεία-Ιδιωτικές Κλινικές-Διαγνωστικά Κέντρα, Συλλόγους Ασθενών, Ιατρικούς Συλλόγους-Ιατρικές Επιστημονικές Εταιρείες, Πανεπιστήμια-Ερευνητικά Κέντρα-Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, MKO, εταιρείες e-Health, Start-ups στην Υγεία, καθώς και Εθνικές Πρωτοβουλίες για την Υγεία.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail