Χρηματοοικονομική Πρόσβαση ΔΝΤ

ΔΙΕΘΝΗ

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2019, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) δημοσίευσε τα αποτελέσματα της ένατης ετήσιας έρευνας χρηματοπιστωτικής πρόσβασης (FAS).
Το FAS συλλέγει ετήσια στοιχεία σχετικά με τους δείκτες παρακολούθησης της πρόσβασης και της χρήσης χρηματοπιστωτικών προϊόντων, όπως λογαριασμοί καταθέσεων, δάνεια και ασφαλιστήρια συμβόλαια. Το FAS συλλέγεται μέσω εθνικών κεντρικών τραπεζών ή οικονομικών ρυθμιστικών αρχών. Επί του παρόντος, το σύνολο δεδομένων καλύπτει 189 χώρες που καλύπτουν περισσότερα από 10 χρόνια και περιέχει 180 χρονολογικές σειρές για την οικονομική πρόσβαση και τη χρήση (π.χ. αριθμός ΑΤΜ, καταστήματα εμπορικών τραπεζών και λογαριασμοί κινητών χρημάτων). Αυτή η μοναδική βάση δεδομένων από την πλευρά της προσφοράς επιτρέπει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να διαμορφώνουν και να παρακολουθούν τους στόχους χρηματοοικονομικής ένταξης και να συγκρίνουν τα σημεία αναφοράς με τους ομοτίμους.
Η φετινή FAS πρωτοπορεί σε ένα νέο σύνολο δεδομένων για τα καταστήματα λιανικών πρακτορείων που δεν είναι υποκαταστήματα – μια μορφή τραπεζικής χωρίς υποκαταστήματα που συνεπάγεται την παροχή βασικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μέσω καταστημάτων λιανικής, ταχυδρομικών γραφείων ή μικρών επιχειρήσεων. Οι έμποροι λιανικής πώλησης επιτρέπουν στις τράπεζες να διεισδύσουν σε περιοχές και να φτάσουν στους πελάτες που δεν προσεγγίζουν τα παραδοσιακά δίκτυα τραπεζικών υποκαταστημάτων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα καταστήματα λιανικής πώλησης είναι ευρέως διαδεδομένα στη Νότια Ασία και τη Λατινική Αμερική, με χώρες όπως το Μεξικό, την Κολομβία και τις Μαλδίβες να εμφανίζουν ταχεία ανάπτυξη.
Επίσης το FAS 2018 υποδηλώνει ότι οι χώρες χαμηλού εισοδήματος οδηγούν το δρόμο στην υιοθέτηση του κινητού χρήματος. Κατά μέσο όρο, ο αριθμός των λογαριασμών κινητών χρημάτων σε μια οικονομία χαμηλού εισοδήματος είναι περισσότερο από διπλάσιος από τον αριθμό τραπεζικών λογαριασμών ανά 1.000 ενήλικες. Ενώ η Αφρική συνεχίζει να ηγείται της επανάστασης του κινητού χρήματος, άλλες περιοχές δεν απέχουν πολύ. Σε χώρες όπως το Μπαγκλαντές, η Μυανμάρ και η Γουιάνα, οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας αυξάνονται γρήγορα τόσο από τον αριθμό των λογαριασμών όσο και από τις συναλλαγές.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι, παρόλο που παραμένουν τα δημοσιονομικά ελλείμματα μεταξύ των δύο φύλων, ορισμένες χώρες σημείωσαν σημαντική πρόοδο προς την κατεύθυνση μεγαλύτερης οικονομικής ένταξης των γυναικών, γεγονός που υποδηλώνει την ανάγκη να μελετηθούν οι παράγοντες που συμβάλλουν στην εξάλειψη αυτού του κενού. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να περιλαμβάνουν στοχοθετημένα συστήματα που προσφέρονται από ιδρύματα μικροχρηματοδότησης (π.χ. Μαλαισία) και απλουστευμένους κανονισμούς λογαριασμών καταθέσεων (π.χ. Χιλή).
Ακόμη δύο δείκτες FAS εγκρίθηκαν ως μέρος του πλαισίου δεικτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη του 2030 (SDS): (1) αριθμός καταστημάτων εμπορικών τραπεζών ανά 100.000 ενήλικες και (2) τον αριθμό των αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών (ΑΤΜ) ανά 100.000 ενήλικες. Αυτοί οι δείκτες χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση του στόχου 8.10, ο οποίος στοχεύει στη μέτρηση της ενίσχυσης της ικανότητας των εγχώριων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να επεκτείνουν την πρόσβαση σε τραπεζικές, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και ασφάλειες για όλους.