Χρηματοδότηση Τοπικών Μονάδων Ά βάθμιας Υγείας

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑ

Τη χρηματοδότηση της λειτουργίας 239 Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) με καταρχήν δημόσια δαπάνη 73,5 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσαν το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και το Υπουργείο Υγείας.