Χρηματοδότηση Γαλάζιας Ανάπτυξης Δήμου Πειραιά

ΑΤΤΙΚΗΣ Περιφέρειες

Εγκρίθηκε η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου Πειραιά για το «Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη»,  που θα χρηματοδοτηθεί με 1.800.000 €, από ίδιους πόρους της Περιφέρειας, από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής.