Χρηματοδότησης προγράμματος ICARO

ΚΡΗΤΗ Περιφέρειες

Την απαραίτητη χρηματοδότηση από το «ERASMUS+ KA2 Στρατηγικές Συμπράξεις για την Εκπαίδευση Ενηλίκων» εξασφάλισε το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου προκειμένου να προχωρήσει στην υλοποίηση του προγράμματος ICARO.
Το πρόγραμμα ICARO (INNOVATIVE CURRICULUM FOR ADULT LEARNERS ON SOFT SKILLS / ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ) έχει ως στόχο την εργασιακή και κοινωνική ένταξη άνεργων ενηλίκων εκπαιδευόμενων, μέσω καινοτόμου και αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού προγράμματος σε οριζόντιες δεξιότητες.
Το ICARO θα σχεδιάσει μια εξατομικευμένη εκπαιδευτική διαδρομή, η οποία θα προσαρμόζεται στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων, ώστε να ενσωματωθούν ευκολότερα στο εργασιακό περιβάλλον.  Πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα, το πρόγραμμα ICARO θα επιχειρήσει να πιστοποιήσει τις δεξιότητες που θ’ αποκτήσουν οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι μετά την πρακτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος. Επιπρόσθετος στόχος είναι να βελτιωθούν οι ικανότητες των Εκπαιδευτών Ενηλίκων, μέσω ενός πενθήμερου εκπαιδευτικού προγράμματος που θα γίνει στη Γερμανία, και το οποίο θα παρακολουθήσουν, ώστε να μπορέσουν να εφαρμόσουν τη μεθοδολογία του ICARO στους τελικούς χρήστες,  δηλαδή στους ενήλικες εκπαιδευόμενους που παρουσιάζουν αδυναμία στην είσοδο τους στην αγορά εργασίας.
Τα βασικά στοιχεία καινοτομίας του προγράμματος ICARO, τα οποία συνετέλεσαν και στην έγκριση της χρηματοδότησης, είναι:
• Η διαμόρφωση εκπαιδευτικού προγράμματος ανάλογα με τις ανάγκες των ομάδων στόχων,
• η ανάπτυξη εργαλείου αξιολόγησης των ομάδων στόχου σε σχέση με τις οριζόντιες δεξιότητες,
• η υλοποίηση πιστοποιημένου εκπαιδευτικού προγράμματος πάνω σε οριζόντιες δεξιότητες,
• η ενδυνάμωση των ικανοτήτων των Εκπαιδευτών Ενηλίκων και
• η διαδικασία πιστοποίησης των δεξιοτήτων που αποκτώνται από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Οι Ομάδες Στόχοι του προγράμματος ICARO είναι:
• Ενήλικες εκπαιδευόμενοι άνεργοι που παρουσιάζουν δυσκολία  εισόδου – επανεισόδου στην αγορά εργασίας και
• Εκπαιδευτές Ενηλίκων
Το εταιρικό σχήμα του προγράμματος ICARO αποτελείται από τον Περιφερειακό Οργανισμό Απασχόλησης και Εκπαίδευσης της Μούρθια στην Ισπανία (Αρχηγός Εταίρος), το Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου στην Ιρλανδία, το Ταμείο Κοινωνικής Καινοτομίας στη Λιθουανία, τις Τεχνικές Σχολές του Αμβούργου στη Γερμανία, το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου στην Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο Βέλγιο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, υπεύθυνη κα Μαρία Συμεωνίδου, τηλ: 2810 342535, e-mail: symeonidou@katartisi.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail