Χορήγηση Οικογενειακών Επιδομάτων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Το Οικογενειακό Επίδομα αφορά περισσότερες από 740.000 οικογένειες που βρίσκονται κατά τεκμήριο σε δύσκολη οικονομική κατάσταση και ο ΟΓΑ χορηγεί την 1η δόση του 2017 με μορφή προκαταβολής με βάσει τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους.
Μάλιστα, για τον περιορισμό των ποσών που καταβάλλονται σε μη δικαιούχους εδόθη ήδη από το 2016 ως προκαταβολή η πληρωμή του 50% της πρώτης δόσης των Οικογενειακών Επιδομάτων του Α’ τριμήνου του 2016, που περιόρισε σημαντικά τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.
Η διαδικασία χορήγησης που προετοιμάζει ο Οργανισμός είναι ακριβώς ίδια με αυτήν που ακολουθήθηκε το 2016.