Φωτογραφική προκήρυξη για πελατειακό κράτος

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Φωτογραφική προκήρυξη για πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης έντεκα (11) Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εξέδωσε η κυβέρνηση καταγγέλει η ΑΔΕΔΥ σε επιστολή της προς τον Υπουργό Υποδομών.
Συγκεκριμένα υπογραμμίζει:
Επιστολή προς Υπουργό Υποδομών – Ανάκληση παράνομης και φωτογραφικής προκήρυξης
Προς: Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών
κ. Χρίστο Σπίρτζη
Κοιν.:
1. Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης
κ. Όλγα Γεροβασίλη
2. ΠΟΣΕ -ΥΠΕΧΩΔΕ
3. Ομοσπονδίες – μέλη
4. Νομαρχιακά Τμήματα
5. Γενικοί Σύμβουλοι
Θέμα: Ανάκληση παράνομης και φωτογραφικής προκήρυξης.
Κύριε Υπουργέ,
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ενημερώθηκε από την ΠΟΣΕ-ΥΠΕΧΩΔΕ, τόσο εγγράφως, όσο και προφορικά για την υπ. αριθμ. οικ. 7758 «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης έντεκα (11) Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007)», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του αρ. 29 του Ν.4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις».
Πρόκειται για μια φωτογραφική προκήρυξη που παραβιάζει κατάφωρα τις διατάξεις του νόμου διαιωνίζοντας το πελατειακό, αναξιοκρατικό και παλαιοκομματικό κράτος, αφού βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με το πνεύμα του Ν. 4369/16, περί αξιοκρατίας, διαφάνειας και αποκομματικοποίησης. Η απόφασή σας αυτή έχει προκαλέσει την αγανάκτηση, ανησυχία και απογοήτευση, όχι μόνο των αποκλειομένων συναδέλφων, αλλά του συνόλου των εργαζομένων στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όπως καταγγέλλει η ΠΟΣΕ – ΥΠΕΧΩΔΕ. Δημιουργείται, δε, μείζον ζήτημα πολιτικής, αξιακής και θεσμικής τάξης, καθώς είστε ο μοναδικός Υπουργός που παραβιάζει το Νόμο, καθώς όλα τα Υπουργεία έχουν προκηρύξει τις θέσεις ευθύνης Γενικών Διευθυντών, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού.
Τονίζουμε, επίσης, την κατηγορηματική μας αντίθεση με την 3η περίπτωση των κωλυμάτων υποψηφιότητας, η οποία αναφέρει: «Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος υπάλληλος, ο οποίος ως αξιολογητής, κατ’ άρθρο 15 του ν. 4369/2016, δεν έχει εκπληρώσει υπαιτίως την αξιολόγηση των υφισταμένων του».
Ύστερα από τα παραπάνω, η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σας καλεί να αναλάβετε τις πολιτικές σας ευθύνες και να προβείτε στην άμεση ανάκληση της παράνομης αυτής προκήρυξης, που προσβάλλει βάναυσα κάθε έννοια αξιοκρατίας και ισονομίας. Παράλληλα, η εν λόγω προκήρυξη, θίγει όλα τα στελέχη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που έχουν την ικανότητα, την επάρκεια και όλα τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται στο σχετικό νόμο για να επιλεγούν στις συγκεκριμένες θέσεις.
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΑΣ          ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΕΛΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail