Φραγμός σε απολύσεις διοικητών νοσοκομείων

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑ

Μη νόμιμες κρίθηκαν από το Γ΄ τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) οι απολύσεις διοικητών και αναπληρωτών διοικητών κρατικών νοσοκομείων, που έγιναν το 2015 με αποφάσεις του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού και του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη.
Συγκεκριμένα,  από τους 71 διοικητές και αναπληρωτές διοικητές οι οποίοι αξιολογήθηκαν, οι 59 (44 διοικητές) παύθηκαν από τα καθήκοντά τους και 12 παρέμειναν στις θέσεις τους. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε δεκτές τις προσφυγές 10 διοικητών και αναπληρωτών διοικητών, με τις οποίες ζητούσαν να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές και παράνομες οι υπουργικές αποφάσεις της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας με τις οποίες τέθηκαν σε αργία.
Σύμφωνα με τους συμβούλους, οι υπουργικές αποφάσεις δεν έχουν πλημμελή αιτιολογία, όπως πλημμελώς αιτιολογημένο είναι και το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης. Οι σύμβουλοι Επικρατείας τονίζουν ότι στο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης δεν περιγράφονται και δεν αναφέρονται συγκεκριμένα περιστατικά, αξιολογήσεις, εκτιμήσεις και γεγονότα, για την συμπεριφορά των παυθέντων.