Φορολογική συνεργασία ΔΝΤ-ΟΟΣΑ-ΟΗΕ

ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Η πλατφόρμα συνεργασίας για τη φορολογία – μια κοινή πρωτοβουλία του Ομίλου του ΔΝΤ, του ΟΟΣΑ, του ΟΗΕ και της Παγκόσμιας Τράπεζας – ανέλαβε, κατόπιν αιτήματος της ομάδας G20, την εκπόνηση μιας σειράς εκθέσεων «εργαλείων» που θα βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες στην εφαρμογή των επιλογών πολιτικής για ζητήματα διεθνούς φορολογίας που έχουν μεγαλύτερη σημασία για αυτές τις χώρες. Ένα τέτοιο ζήτημα που προσδιορίζεται από τις ίδιες τις αναπτυσσόμενες χώρες είναι η φορολόγηση των υπεράκτιων έμμεσων μεταβιβάσεων περιουσιακών στοιχείων. Αν και ένας σημαντικός τομέας της διεθνούς φορολογικής πολιτικής, δεν έχει υιοθετηθεί από τις μεμονωμένες χώρες καμία αρχή ενοποίησης σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών των συναλλαγών. Το ζήτημα αυτό, ωστόσο, αντιμετωπίζεται και στις δύο βασικές συμβάσεις περί διπλής φορολογίας, του ΟΟΣΑ και του ΟΗΕ.
Η πλατφόρμα ζήτησε δημόσια σχόλια σχετικά με ένα προηγούμενο σχέδιο αυτής της έκθεσης, το οποίο δημοσιεύτηκε για σχόλια από τα τέλη του καλοκαιριού έως τον Οκτώβριο του 2017. Το σχέδιο αυτό προκάλεσε τεράστιο ενδιαφέρον – με 19 σύνολα λεπτομερών σχολίων που ελήφθησαν από διάφορες ομάδες, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα. Αυτές οι ομάδες αντιπροσώπευαν έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό μεμονωμένων οντοτήτων.
Λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο των προσεκτικών σχολίων και μερικές από τις ανησυχίες που διατυπώθηκαν, οι εταίροι της πλατφόρμας αφιέρωσαν σημαντικό χρονικό διάστημα στη διάθεσή τους και απάντησαν στα σχόλια σε ένα νέο σχέδιο της έκθεσης που δημοσιεύτηκε εδώ με μερικές νέες ερωτήσεις προς εξέταση. Οι αντιδράσεις αναζητούνται και πάλι, μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου 2018, από ενδιαφερόμενους φορείς.
Επιπλέον, αναρτάται επίσης ένα νέο έγγραφο δέκα σελίδων, το οποίο περιγράφει συστηματικά τα σχόλια που ελήφθησαν, προσδιορίζοντας τα μέρη που τα έκαναν και περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο το νέο σχέδιο ανταποκρίνεται στα σχόλια αυτά. Οι συγγραφείς δεν συμφώνησαν με το κείμενο ούτε το έκαναν προσαρμογή για κάθε σχόλιο που ελήφθη – μεταξύ άλλων επειδή σε πολλές περιπτώσεις οι διαφορετικοί σχολιαστές έκαναν διαμετρικά αντίθετες απόψεις σε αρκετά θεμελιώδη ζητήματα. Ωστόσο, τα περισσότερα σχόλια έχουν αντιμετωπιστεί και η νέα έκδοση προσπαθεί να αποσαφηνίσει ορισμένα θέματα που προκάλεσαν κάποια σύγχυση για πολλούς αναγνώστες. Ενθαρρύνουμε τους αναγνώστες να εξετάσουν αυτό το συνοδευτικό έγγραφο πριν διαβάσουν τη νέα έκδοση της ίδιας της αναφοράς.
Ερωτήσεις που πρέπει να εξετάσετε κατά την αναθεώρηση της νέας έκδοσης
1. Έχει διασαφηνίσει καλύτερα το οικονομικό σκεπτικό της φορολόγησης τέτοιων μεταβιβάσεων από έμμεσους υπεράκτιους ιδιοκτήτες;
2. Το νέο σχέδιο δεν εκφράζει την προτίμησή του για καμία από τις περιγραφόμενες νομοθετικές προσεγγίσεις για τη φορολόγηση αυτών των μεταφορών – είναι αυτό σαφές;
3. Το σχέδιο περιορίζει επαρκώς την ενδεχόμενη έμφαση σε τέτοιες υπεράκτιες μεταφορές ως φοροδιαφυγή και καθιστά σαφές ότι η οικονομική λογική για τη φορολόγηση τους δεν είναι ως διάταξη κατά της αποφυγής φοροδιαφυγής;
Τα σχόλια πρέπει να σταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το αργότερο στις 24 Σεπτεμβρίου 2018 στο GlobalTaxPlatform@worldbank.org , ένα κοινό πλαίσιο σχολίων για όλους τους οργανισμούς της πλατφόρμας.
Λάβετε υπόψη ότι όλα τα σχόλια που θα λάβετε θα είναι διαθέσιμα στο κοινό. Οι παρατηρήσεις που υποβάλλονται στο όνομα συλλογικής «ομαδοποίησης» ή «συνασπισμού» ή από οποιοδήποτε πρόσωπο που υποβάλλει παρατηρήσεις εξ ονόματος άλλου προσώπου ή ομάδας προσώπων πρέπει να προσδιορίζει όλες τις επιχειρήσεις ή τα άτομα που είναι μέλη αυτής της συλλογικής ομάδας ή το πρόσωπο για λογαριασμό των οποίων ενεργούν οι σχολιαστές.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail