Φορολογικά κίνητρα

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Δέσμη προτάσεων προκειμένου η χώρα να αποκτήσει και πάλι αναπτυξιακή δυναμική και να επιλυθούν προβλήματα και παθογένειες δεκαετιών, παρουσίασε ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Γιώργος Στασινός. Συνοπτικά, οι προτάσεις που ανέλυσε ο Γιώργος Στασινός έχουν ως εξής:
Αναπτυξιακές Προτάσεις
• Θεσμοθέτηση ανώτατου ορίου για το σύνολο των επιβαρύνσεων, φορολογικών και ασφαλιστικών σε ένα ποσοστό ίσο με το 50% του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα.
• Μείωση της φορολογίας των εταιριών στο 20% με μηδενικό φόρο στα μερίσματα.
• Φορολογικά κίνητρα για νέες επενδύσεις και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ανάλογα με τις νέες θέσεις εργασίας θα πρέπει να είναι και τα κίνητρα.
• Δημιουργία Ειδικών Αναπτυξιακών Ζωνών, με βασικό στόχο τη δημιουργία πολλών θέσεων εργασίας για το ελληνικό έμψυχο δυναμικό.
• Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου των ΣΔΙΤ, με έμφαση στην ευελιξία της διαδικασίας και κυρίως την ταχύτητα
• Νομοθέτηση ειδικής διαδικασίας αναχρέωσης υποθέσεων στον δημόσιο τομέα για την μείωση των καθυστερήσεων και της γραφειοκρατίας για θέματα επενδύσεων.
• Η ταχύτητα πρέπει να γίνει συστατικό στοιχείο του σχεδιασμού των έργων. Με συγκεκριμένο στόχο: ωρίμανση μέσα σε έναν – το πολύ ενάμιση χρόνο. Η πρόταση αφορά κάθε έργο αλλά πρώτα χρονικά τα έργα ΣΔΙΤ και με την εμπειρία που θα εξαχθεί εφαρμογή νέων διαδικασιών σε όλα τα δημόσια έργα.
OneClickLIS – Ενιαίος ψηφιακός χάρτης
O Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός προτείνει μία ολοκληρωμένη, θεσμικά θωρακισμένη και σύγχρονη λύση για τη δημιουργία ενός και μόνο ψηφιακού χάρτη, κοινού για όλη την δημόσια διοίκηση αλλά και τους πολίτες, με όλες τις «θεσμικές γραμμές», δηλαδή με όλα τα απαραίτητα γεωχωρικά δεδομένα για την αδειοδότηση κάθε είδους και μεγέθους επένδυσης. Αυτή η πρόταση για τον ενιαίο ψηφιακό χάρτη ονομάζεται «ΟΝΕclickLIS» (δηλαδή One Click Land Information System). Στόχος της πρωτοβουλίας του Προέδρου του ΤΕΕ είναι να μπορεί ο οποιοσδήποτε πολίτης ή επενδυτής, από το σπίτι του ή το γραφείο του, με το πάτημα ενός κουμπιού στον υπολογιστή του, να πάρει ολοκληρωμένη, έγκυρη και θεσμικά ασφαλή πληροφορία για το τί επιτρέπεται, τί απαγορεύεται, με ποιους όρους και προϋποθέσεις, για να φτιάξει αυτό που τον ενδιαφέρει.
Η λύση, στη βάση της, είναι σήμερα απλή: να δημιουργηθεί ένας ενιαίος ψηφιακός χάρτης, με διοικητική ισχύ, όλων των απαραίτητων για την αδειοδότηση γεωχωρικών δεδομένων. Ένας χάρτης με βάση το υπόβαθρο του Κτηματολογίου, που θα περιλαμβάνει την οικοδομική και ρυμοτομική γραμμή, τα όρια των δασικών εκτάσεων, τα όρια των προστατευόμενων περιοχών, τα όρια των αρχαιολογικών χώρων, τις γραμμές των αιγιαλών και όλες τις απαραίτητες θεσμικές γραμμές – και επιπλέον τους όρους δόμησης και τις χρήσεις γης. Όταν τελειώσει η κτηματογράφηση της χώρας, θα προστεθούν και τα όρια όλων των οικοπέδων. Σημείο – κλειδί στην πρόταση είναι η προοπτική να αποτελεί το εξαγόμενο αρχείο από το πληροφοριακό σύστημα του ψηφιακού χάρτη διοικητική πράξη.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ προτείνει συγκεκριμένο τρόπο, χρονοδιάγραμμα και χρηματοδότηση ώστε να ενοποιηθούν όλα τα διάσπαρτα έργα που γίνονται αυτή τη στιγμή και περιλαμβάνουν σχετικά στοιχεία. Τίθεται ως ρεαλιστικός στόχος μέσα σε 2 χρόνια από την έναρξη της διαδικασίας αυτής να ολοκληρωθεί η ενοποίηση, να προχωρήσουν όσα έργα ακόμη εκκρεμούν και να ολοκληρωθούν οι θεσμικές αλλαγές. Αυτό θα σημαίνει ότι – εφόσον ξεκινήσει το έργο – το 2020 θα μπορεί κάθε πολίτης ή επενδυτής να γνωρίζει τί χτίζει και πού, τι μπορεί να λειτουργήσει και με ποιες προϋποθέσεις, χωρίς να πάει σε καμία υπηρεσία. Και στη συνέχεια, με αυτά τα στοιχεία, θα μπορούσε να εκδίδει την άδεια δόμησης μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα αδειών, που έχει έτοιμο πάνω από δύο χρόνια το ΤΕΕ και περιμένει να το ενεργοποιήσει η κυβέρνηση. Και στη συνέχεια να εκδίδει, μέσα από το ίδιο ή ένα διασυνδεδεμένο σύστημα, και κάθε άδεια (εγκατάστασης, λειτουργίας κλπ), ώστε να μηδενιστεί, πρακτικά, η γραφειοκρατία και η ταλαιπωρία για την προετοιμασία, έναρξη και λειτουργία κάθε είδους επένδυσης, μεγάλης ή μικρής.
Η πρόταση του Προέδρου του ΤΕΕ έχει παρουσιασθεί ήδη σε πληθώρα παραγόντων της πολιτικής ηγεσίας του τόπου και επιχειρηματικούς φορείς. Στόχος είναι να ωριμάσει η πρόταση πολιτικά μέσα στους επόμενους μήνες ώστε να μπορέσει να προχωρήσει, ει δυνατόν με διακομματική συναίνεση, ως ένα αναγκαίο βήμα εκσυγχρονισμού, ως μία μεταρρύθμιση με «εθνική ιδιοκτησία».
Επίκαιρες προτάσεις και πολιτικές άμεσης εφαρμογής
• Άμεση λειτουργία της Ηλεκτρονικής Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, ενός ηλεκτρονικού συστήματος που είναι εδώ και ένα χρόνο έτοιμο από το ΤΕΕ και δοκιμασμένο, που μειώνει την γραφειοκρατία, καταπολεμά τη διαφθορά, χωρίς κανένα κόστος.
• Άμεση λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου που είναι η ηλεκτρονική καταγραφή του κτιριακού πλούτου της Χώρας ώστε ο σχεδιασμός για τη βιώσιμη ανάπτυξη να βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία
• Ηλεκτρονική αδειοδότηση του συνόλου των επιχειρήσεων σε μία μόνο φάση, με ευθύνη ελεύθερου επαγγελματία μηχανικού κατά περίπτωση.
• Εκχώρηση ρόλου ελεγκτή σε ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς για αδειοδοτήσεις όπως περιβαλλοντικές και άλλες, κατά το πετυχημένο πρότυπο των ελεγκτών δόμησης.
• Ανάθεση ρόλου ελεγκτή σε ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς για θέματα ασφάλειας της εργασίας, μέσω δημιουργίας μηχανισμού πιστοποιημένων ελεγκτών και αξιόπιστου μητρώου, για τον έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Ο δημόσιος τομέας μπορεί να αναλάβει τον ρόλο του ελεγκτή των ελεγκτών, παράλληλα με αυτόν των εκτάκτων και ειδικών ελέγχων.
Χωροταξία – χωρικός σχεδιασμός
• Άμεση θεσμοθέτηση νέου πλαισίου χρήσεων γης. Ουδείς πραγματικά κατάλαβε γιατί επιλέχθηκε η επιστροφή στο παρελθόν του 1987. Να ολοκληρωθεί άμεσα ένα σύγχρονο και λειτουργικό νέο Προεδρικό Διάταγμα (ή νόμος) χρήσεων γης. Η χώρα δεν μπορεί να παραμένει στις προβλέψεις του 1987.
• Διασύνδεση των χρήσεων γης που θα θεσμοθετηθούν με την κωδικοποίηση των ΔΟΥ και του Υπουργείου Οικονομικών και πλήρης αντιστοίχιση τους, ώστε να μην υπάρχει περιθώριο «ερμηνειών» από τις υπηρεσίες.
• Άμεση θεσμοθέτηση νέου χωροταξικού για τον Τουρισμό.
• Σύστημα monitoring χωρικού σχεδιασμού. Δημιουργία και λειτουργία σε σύντομο χρόνο ενός ηλεκτρονικού συστήματος επίβλεψης (monitoring), για τη διαρκή τεκμηρίωση και καταγραφή κάθε αξιόλογης μεταβολής στην κλίμακα του περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού. Μέσω ενός τέτοιου συστήματος θα είναι εφικτή, έγκυρη και έγκαιρη τόσο η τακτική όσο και η έκτακτη αναθεώρηση των περιφερειακών χωροταξικών πλαισίων και θα μπορεί να αρχίζει άμεσα η επιστημονική, τεχνική και νομική επεξεργασία για την αντιμετώπιση ενός επείγοντος ζητήματος, όπως μια έκτακτη ανάγκη ή μια μεγάλη επένδυση.
• Ευελιξία στον χωρικό σχεδιασμό. Τα επίπεδα σχεδιασμού – και τα πλαίσια ή σχέδια που ανήκουν σε αυτά – να διαθέτουν σχετική αυτονομία. Δηλαδή η κατάρτιση των σχεδίων κάθε επιπέδου να μην απαιτεί υποχρεωτικά την ύπαρξη εγκεκριμένων σχεδίων υπερκείμενου ή υποκείμενου επιπέδου, καθώς κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε τεράστιες καθυστερήσεις. Είναι δυνατόν, σημείωσε, για λόγους συνεκτικότητας του σχεδιασμού, σε περίπτωση απουσίας των υπερκείμενων σχεδίων να συντάσσεται μια συνοπτική έκθεση εκτίμησης των αναγκαίων χωροταξικών κατευθύνσεων ή εισροών, λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα στοιχεία από μελέτες ή άλλες πηγές.
Αναθεώρηση του Συντάγματος
• Συνταγματική πρόβλεψη για έναν ηλεκτρονικό χάρτη με όλες τις θεσμικές γραμμές, ως υποχρέωση της πολιτείας προς τους πολίτες.
• Επίλυση μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης της «εμπλοκής» του δασικού χαρακτήρα μιας έκτασης με το ιδιοκτησιακό του καθεστώς.
• Ρητή αναφορά στο ελληνικό σύνταγμα της βιώσιμης ανάπτυξης ως στόχο της ελληνικής πολιτείας.
• Ρητή αναφορά της επιχειρηματικότητας και του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας για να τυγχάνει και αυτός συνταγματικής προστασίας, όπως οι υπόλοιποι συντελεστές της παραγωγής (το κεφάλαιο, η γη και η εργασία).