Φθηνότερες ευρωπαϊκές διασυνοριακές μεταφορές

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Στις 27 Ιουνίου 2018, οι πρεσβευτές της ΕΕ συμφώνησαν τη διαπραγματευτική στάση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταστούν οι διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ φθηνότερες σε ολόκληρη την ΕΕ. Ζήτησαν από την προεδρία να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόλις το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να διαπραγματευτεί.
Από το 2009, οι διασυνοριακές και οι εθνικές συναλλαγές σε ευρώ κοστίζουν την ίδια τιμή στη ζώνη του ευρώ. Ωστόσο, οι διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ από χώρες που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ υπόκεινται σε υψηλές αμοιβές.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ευθυγραμμιστούν τα τέλη για διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ για υπηρεσίες όπως μεταφορές πιστώσεων, πληρωμές με κάρτα ή ανάληψη μετρητών με τα αντίστοιχα εθνικά τέλη της ίδιας αξίας στο εθνικό νόμισμα του κράτους μέλους όπου πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών. Το μέτρο αυτό θα επεκτείνει τα οφέλη από τις φθηνές διασυνοριακές μεταφορές ευρώ σε επιπλέον 150 εκατομμύρια καταναλωτές εκτός της ζώνης του ευρώ και ενδεχόμενες επιπλέον 1,8 δισεκατομμύρια συναλλαγές ετησίως.
Επιπλέον, η αναθεωρημένη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρόταση αυξάνει τις απαιτήσεις διαφάνειας σχετικά με το κόστος της μετατροπής νομισμάτων όταν προσφέρεται μια τέτοια υπηρεσία πριν από την πραγματοποίηση μιας πράξης πληρωμής. Αυτό επιτυγχάνεται με την εισαγωγή υποχρέωσης γνωστοποίησης των χρεώσεων ως διαφορά μεταξύ του συνολικού ποσού της συναλλαγής στο νόμισμα του λογαριασμού του πληρωτή και του ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή της τελευταίας διαθέσιμης τιμής αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).
Επόμενα βήματα
Οι διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν να προχωρήσουν μόλις το Κοινοβούλιο συμφωνήσει με τη στάση του.
Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για έγκριση από το Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.