Φαρμακευτική τροφή για ζώα

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑ

Στις 27 Ιουνίου 2018, η συνάντηση των Ευρωπαίων Πρέσβεων στην Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ) επιβεβαίωσε τη συμφωνία που επετεύχθη στις 19 Ιουνίου 2018 μεταξύ της βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου και των εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με κανονισμό για τις φαρμακούχες ζωοτροφές, δηλαδή ζωοτροφές που περιέχουν φάρμακα ή τον έλεγχο της ασθένειας σε εκτρεφόμενα ζώα, είδη υδατοκαλλιέργειας και κατοικίδια ζώα.
Στόχος των νέων κανόνων είναι να εναρμονιστούν σε υψηλό επίπεδο ασφάλειας η παραγωγή, η εμπορία και η χρήση φαρμακευτικών ζωοτροφών και ενδιάμεσων προϊόντων στην ΕΕ και να αντικατοπτριστεί η τεχνική πρόοδος στον τομέα αυτό.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail