Υποθαλάσσιος αγωγός σύνδεσης Αίγινας – δικτύου ΕΥΔΑΠ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ανοίχθηκαν οι οικονομικές προσφορές για τον μειοδοτικό διαγωνισμό του έργου της υδροδότησης της Αίγινας με νερό της ΕΥΔΑΠ μέσω υποθαλάσσιου αγωγού από την Σαλαμίνα.
Στην συνέχεια το έργο θα περάσει από το Ελεγκτικό Συνέδριο και να υπογραφεί η σύμβαση με τον μειοδότη.