Υπογραφή Σύμβασης Κάλυψης Κοινού Ομολογιακού Δανείου

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ

Την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018 η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. υπέγραψε Σύμβαση Κάλυψης Κοινού Ομολογιακού Δανείου, ποσού έως 17,5 εκατ. ευρώ, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου. Το ομολογιακό δάνειο θα καλύψει κατά 90% η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και κατά 10% η NBG Malta Ltd.
Το Ομολογιακό είναι συμπληρωματικό του δανείου ύψους έως 85 εκατ. ευρώ, που η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. έχει υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και αφορά στη χρηματοδότηση 18 έργων ΑΠΕ (αιολικά και υδροηλεκτρικά), συνολικής ισχύος 87 ΜW. Από τα έργα αυτά, 12 είναι παλαιά και ανακατασκευάζονται εξαρχής και τα υπόλοιπα 6 είναι νέα έργα. Η αποξήλωση των παλαιών αιολικών πάρκων έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και είναι σε εξέλιξη οι εργασίες εγκατάστασης των νέων ανεμογεννητριών.
Η χρηματοδότηση αυτή προωθεί την υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου του Ομίλου της ΔΕΗ, με σκοπό την αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω έργων, ο όμιλος ΔΕΗ στο τέλος του 2019 θα έχει αυξήσει κατά 37% την εγκατεστημένη ισχύ του σε έργα ΑΠΕ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail