Υποβολή συμμετοχής επιχειρήσεων ιαματικών πηγών

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των επιχειρήσεων ιαματικών πηγών στο πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού στις 7 Αυγούστου 2017, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΓΑ.
Η Διεύθυνση Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού, οργανώνει και πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού σε όλους τους νομούς της χώρας. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι 4.000 συνταξιούχοι του ΟΓΑ που έχουν υπαχθεί στον ΕΦΚΑ, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του Λογαριασμού Ανασφαλίστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του Ν. 1296/1982, όπως ισχύει, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν δωρεάν μέχρι και 5 απλές λούσεις σε εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών, παράλληλα με τις διακοπές τους (μέχρι 5 διανυκτερεύσεις) σε συμβεβλημένο τουριστικό κατάλυμα. Οι συνταξιούχοι που υπέβαλαν αιτήσεις έχουν ήδη κληρωθεί και ο σχετικός κατάλογος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr –κληρωθέντες δικαιούχοι. Επειδή οι ενδιαφερόμενες να συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιχειρήσεις (ιαματικές πηγές- υδροθεραπευτήρια) δεν είχαν τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης συνδρομής προϋποθέσεων λειτουργίας τους, στο Υπουργείο Τουρισμού, που είναι απαραίτητο δικαιολογητικό προκειμένου να μετέχουν στο πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού ΛΑΕ/ΟΓΑ ,κρίθηκε σκόπιμο, μετά από συνεννόηση με το Υπουργείο Τουρισμού, να δοθεί παράταση στην υποβολή των αιτήσεων. Η Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής των επιχειρήσεων θα υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, (υπόδειγμα υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr- προγράμματα Αγροτικής Εστίας), με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά, υπογεγραμμένη νομίμως, ταχυδρομικά ή ιδιοχείρως μέχρι την 7-8-2017 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου ή αρ. πρωτ. εισερχομένου ΟΓΑ) στην κατωτέρω διεύθυνση:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ),
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
Πατησίων 30, 101 70
ΑΘΗΝΑ.
Ο κατάλογος των επιχειρήσεων που θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής θα αναρτηθεί, στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail