Υπερχρεώσεις καταναλωτών ενέργειας

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» ενημερώνει τους καταναλωτές για τους δεκαψήφιους αριθμούς τηλεφωνικής εξυπηρέτησης από προμηθευτές του τομέα της ενέργειας, προκειμένου να αποφεύγονται ενδεχόμενες υψηλές χρεώσεις που συνδέονται με τη χρήση πενταψήφιων τηλεφωνικών αριθμών.
Ο «Συνήγορος του Καταναλωτή», έχει γίνει αποδέκτης αναφορών καταναλωτών σχετικά με την υψηλή χρέωσή τους για κλήση προς πενταψήφιους τηλεφωνικούς αριθμούς εξυπηρέτησης Πελατών, τους οποίους χρησιμοποιούν Προμηθευτές και Διαχειριστές Δικτύων της Αγοράς Ενέργειας (Ηλεκτρικής Ενέργειας – Φυσικού Αερίου).
Στο πλαίσιο της διερεύνησης των σχετικών υποθέσεων, η Αρχή, σύστησε προς Προμηθευτές και τους Διαχειριστές Δικτύων της Αγοράς Ενέργειας, να προχωρήσουν σε καθιέρωση εναλλακτικού, δεκαψήφιου αριθμού, όπου δεν υπήρχε, για την εξυπηρέτηση των Πελατών.
Κατόπιν των ανωτέρω ενεργειών της Ανεξάρτητης Αρχής, οι παρακάτω Προμηθευτές και Διαχειριστές Δικτύων της Αγοράς Ενέργειας, ενημέρωσαν τον «Συνήγορο του Καταναλωτή» σχετικά με τη λειτουργία δεκαψήφιων αριθμών, τους οποίους οι καταναλωτές μπορούν να χρησιμοποιούν.
Οι αριθμοί αυτοί έχουν ως εξής:
►Η εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. διαθέτει τον αριθμό 2106967500
►Η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. διαθέτει τον αριθμό 2112110770
►Η εταιρεία ELPEDISON A.E. διαθέτει τον αριθμό 2107104852
►Η εταιρεία ΗΡΩΝ A.E. διαθέτει τον αριθμό 2130333000
►Η εταιρεία ΜΥΤΗΛΙΝΑΙΟΣ Α.Ε. (PROTERGIA) διαθέτει τον αριθμό 2103448500
►Η εταιρεία NRG A.E. διαθέτει τον αριθμό 2111032132
►Η εταιρεία VOLTERRA Α.Ε. διαθέτει τον αριθμό 2130883000
►Η εταιρεία VOLTON Α.Ε. διαθέτει τους αριθμούς 2104187070 & 2163001000
►Η εταιρεία WATT+VOLT Α.Ε. διαθέτει τον αριθμό 2130189199
►Η εταιρεία ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Αττικής A.E. διαθέτει τον αριθμό 2103406000
►Η εταιρεία ΖΕΝΙΘ Α.Ε. διαθέτει τον αριθμό 2311223099
►Η εταιρεία ΕΔΑ Αττικής A.E. διαθέτει τον αριθμό 2130882000
►Η εταιρεία ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ διαθέτει τον αριθμό 2310584444.
Επιπλέον, ο «Συνήγορος του Καταναλωτή», ζήτησε από όλους τους Προμηθευτές και τους Διαχειριστές Δικτύων της Αγοράς Ενέργειας να διασφαλίσουν τη λειτουργία δωρεάν γραμμών εξυπηρέτησης πελατών για τις περιπτώσεις αναγγελίας βλαβών/λανθασμένων χρεώσεων-μετρήσεων, καθώς και να προβούν σε δημοσιοποίησή τους, προς το καταναλωτικό κοινό, με κάθε πρόσφορο τρόπο, (π.χ. αναφορά των τηλεφωνικών γραμμών τους με εμφανή τρόπο στους λογαριασμούς, αναγραφή τους σε εμφανές σημείο στην ιστοσελίδα των προμηθευτών κλπ.), έτσι ώστε οι καταναλωτές να επικοινωνούν για αναγγελία βλαβών/λανθασμένων χρεώσεων-μετρήσεων χωρίς κανένα κόστος.