Τροποποίηση ορίων Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Παρνασσίδας

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υπεγράφει «Προσωρινή τροποποίηση των ορίων της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής (ΕΚΠ) Παρνασσίδας» η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ. Με την απόφαση αυτή γίνεται πιλοτική, για το τρέχον κυνηγετικό έτος 2018-2019, μείωση των ορίων της ΕΚΠ Παρνασσίδας, η οποία υπολειτουργούσε από το 2011, ενώ από το 2014 δεν λειτουργεί, με δημιουργία πυρήνα απολύτου προστασίας σε συνάφεια με τις δράσεις αναψυχής και οικοτουρισμού.
Η απόφαση αυτή επιτελεί τους παρακάτω σκοπούς:
• Δημιουργεί έναν πυρήνα απόλυτης προστασίας της άγριας ζωής, μεγαλύτερο των 50.000 στρεμμάτων.
• Διευθετεί τις φυσιολατρικές χρήσεις, όπως η θήρα και η ορειβασία, αφού μετά από αίτημα των ορειβατών προστέθηκαν στην περιοχή απόλυτης προστασίας οι ζώνες Α1 και Α5 της ΕΚΠ, που είναι σημαντικές για την ορειβασία.
• Αποδίδει στη θηρευτική δραστηριότητα, αλλά και στη θηροφύλαξη, μεγάλο μέρος της ΕΚΠ, μειώνοντας της αρνητικές συνέπειες της μη λειτουργίας του χώρου, όπως:
– Σημαντική αύξηση των παράνομων δραστηριοτήτων, όπως η λαθροθηρία, εντός της κλειστής ΕΚΠ.
– Αύξηση των μετακινήσεων των κυνηγών σε μακρινά από τον τόπο τους μέρη, ώστε να μπορέσουν να ασκήσουν τη δραστηριότητά τους.
– Δημιουργία συνθηκών πίεσης στις κυνηγετικές περιοχές, που δέχονταν τους κυνηγούς που δεν μπορούσαν να κυνηγήσουν εντός της ΕΚΠ.
Τα νέα προσωρινά όρια θα αξιολογηθούν κατά το τρέχον έτος μετά τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου και, έως τις 30 Ιουνίου 2019, οι αρμόδιες δασικές αρχές, η Δ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας και ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου, θα συνεργαστούν προκειμένου να υποβάλουν κοινή πρόταση στο ΥΠΕΝ για τη διατήρηση των παλιών ή νέων ορίων της ΕΚΠ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail