Τροπολογία χρήση αιγιαλού ναυπηγείων Σύρου

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Τη δυνατότητα αποκλειστικής και χωρίς αντάλλαγμα χρήσης του αιγιαλού των ναυπηγείων της Σύρου στο πλαίσιο πτωχευτικών και προ πτωχευτικών διαδικασιών μεταβίβασης της εταιρείας σε νέο ιδιοκτήτη, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Μεταφορών με τίτλο «Ρυθμίσεις Μεταφορών και άλλες διατάξεις». Σημειώνεται ότι το δικαίωμα της αποκλειστικής και χωρίς αντάλλαγμα χρήσης του αιγιαλού που βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων του ναυπηγείου καθορίστηκε με την υπ’ αριθμόν απόφαση 3513/1980 του νομάρχη Κυκλάδων. Η εταιρεία για το σκοπό της λειτουργίας του ως αποκλειστικά ναυπηγείου έχει δικαίωμα ανέγερσης μετατροπής και κατεδάφισης κτηρίων στην αιγιαλίτιδα ζώνη που της παραχωρούνται με το νόμο 1892/1990. Το ναυπηγείο που παρέμενε κλειστό λόγω των χρεών του, ανέβαλε προσωρινά να διαχειριστεί εταιρεία συμφερόντων Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία.