Τροπολογία για πτωχευτικό κώδικα

ΒΟΥΛΗ ΘΕΜΑΤΑ

Τροπολογία σύμφωνα με την οποία επέρχονται τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα κατέθεσε στη Βουλή το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (νόμοι 3588/2007 και 4446/2016), η τροπολογία επιφέρει είτε τροποποιήσεις και βελτιώσεις νομοτεχνικού περιεχομένου, είτε καταργήσεις άρθρων.
Συγκεκριμένα, ορίζεται μεταξύ των άλλων ότι η κλήτευση του οφειλέτη είναι απαραίτητη στις περιπτώσεις που η αίτηση πτώχευσης κατατίθεται από πιστωτή ή τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών, διαφορετικά η συζήτηση είναι απαράδεκτη.
Παράλληλα, προβλέπεται ότι για την τέλεση των καθηκόντων του ειδικού εντολοδόχου, έως την ενεργοποίηση του Μητρώου Διαχειριστών Αφερεγγυότητας, μπορεί να διορίζεται οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο.