Το Δ.Σ. Επενδυτικής Τράπεζας της Ελλάδος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το διοικητικό συμβούλιο της Επενδυτικής Τράπεζας της Ελλάδος, συγκροτήθηκε σε σώμα, σε συνέχεια της σχετικής απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της τράπεζας.
Η νέα σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Επενδυτικής Τράπεζας της Ελλάδος έχει ως εξής:
Αβραάμ Γούναρης – πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
Μιχαήλ Ανδρεάδης – αντιπρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
Αιμίλιος Στασινάκης – αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
Άγγελος Σαπρανίδης – αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
Κλεόβουλος Αλεξάνδρου – μη εκτελεστικό μέλος
Χαρίτων Κυριαζής – ανεξάρτητο / μη εκτελεστικό μέλος
Παναγιώτης Ταμπούρλος – ανεξάρτητο / μη εκτελεστικό μέλος
Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης – ανεξάρτητο / μη εκτελεστικό μέλος.