Τιτανική φορολογία

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Η Ελλάδα είχε τη 14η υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση μεταξύ των 35 χωρών μελών του ΟΟΣΑ το 2016. Η χώρα είχε τη 15η υψηλότερη θέση το 2015. Ο μέσος όρος μόνο των εργαζομένων στην Ελλάδα αντιμετωπίζει μια φορολογική επιβάρυνση της τάξης του 40,2% το 2016 σε σύγκριση με το μέσο όρο του ΟΟΣΑ 36,0%, σύμφωνα με στοιχεία  του Οργανισμού.
Στην Ελλάδα, ο φόρος εισοδήματος και εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης συνδυάζονται για να αντιστοιχούν στο 69% της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης, σε σύγκριση με το 77% της συνολικής μέσης φορολογικής επιβάρυνσης του ΟΟΣΑ.
Ειδικότερα:
ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ (ΜΕΣΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ)
Η Ελλάδα είχε την 5η υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση στις χώρες του ΟΟΣΑ κατά μέσο όρο σε ένα παντρεμένο εργαζόμενο με δύο παιδιά σε 38,3% το 2016, σε σύγκριση με το μέσο όρο του ΟΟΣΑ 26,6%. Η χώρα κατέλαβε την 7η υψηλότερη θέση το 2015.
Η φορολογική επιβάρυνση για έναν εργαζόμενο με παιδιά μπορεί να είναι χαμηλότερη από ό, τι για έναν εργαζόμενο με τα ίδια εισοδήματα χωρίς παιδιά, δεδομένου ότι πολλές χώρες του ΟΟΣΑ παρέχουν οφέλη για τις οικογένειες με παιδιά μέσω της μεταφοράς μετρητών και των προτιμησιακών φορολογικών διατάξεων.
Στην Ελλάδα το 2016, η μείωση αυτή (1,9 ποσοστιαίες μονάδες) ήταν μικρότερο από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ (9,5 ποσοστιαίες μονάδες).
ΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2000 ΚΑΙ 2016
Στην Ελλάδα, η φορολογική επιβάρυνση για το μέσο εργαζόμενο (ανύπαντρο χωρίς παιδιά) αυξήθηκε κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες από 39,1% σε 40,2% μεταξύ του 2000 και του 2016. Κατά την ίδια περίοδο, η μέση φορολογική επιβάρυνση στις χώρες του ΟΟΣΑ μειώθηκε κατά 1 ποσοστιαία μονάδα από 37,0% έως 36,0%.
Από το 2009, η φορολογική επιβάρυνση για το μέσο εργαζόμενο (ανύπαντρο χωρίς παιδιά) μειώθηκε κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, η φορολογική επιβάρυνση για το μέσο εργαζόμενο μόνο στις χώρες του ΟΟΣΑ αυξήθηκε κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
Στην Ελλάδα, ο μέσος ανύπαντρος χωρίς παιδιά επιβαρύνεται με ένα μέσο συντελεστή της Taxis του 25,4% το 2016, σε σύγκριση με το μέσο όρο του ΟΟΣΑ 25,5%. Με άλλα λόγια, στην Ελλάδα η καθαρές αποδοχές του μέσου εργαζόμενου, μετά από φόρους και παροχές, ήταν 74,6% του ακαθάριστου μισθού τους, σε σύγκριση με το μέσο όρο του ΟΟΣΑ 74,5%.
Λαμβάνοντας υπόψη τα επιδόματα των παιδιών και τις φορολογικά οφέλη που σχετίζονται με το παιδιά, ο καθαρός μέσος φορολογικός συντελεστής των παντρεμένων εργαζομένων με δύο παιδιά  στην Ελλάδα μειώθηκε σε 23% το 2016, που είναι η 5η υψηλότερη στην ΟΟΣΑ, και συγκρίνεται με 14,3% για το μέσο όρο του ΟΟΣΑ. Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο οι εργαζόμενοι αυτοί είχαν καθαρές αποδοχές, μετά από φόρους και οικογενειακά επιδόματα, από 77,0% του ακαθάριστου μισθού τους, σε σύγκριση με 85,7% για το μέσο όρο του ΟΟΣΑ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail