Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος προέλεγχου επιβατών πτήσεων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Σε Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση τέθηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές, προελέγχου επιβατών πτήσεων.
Η διαβούλευση ξεκίνησε από 29 Αυγούστου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, στην ιστοσελίδα www.opengov.gr και θα λήξει στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30.