Τακτική Γενική Συνέλευση Συλλόγου Κρητών Περιστερίου

ΚΡΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, προχωρά το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κρητών Περιστερίου, την ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΙΟΥ 2018 και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του συλλόγου Αρκαδίας 35  Περιστέρι με  θέματα συζήτησης:
• Διαπίστωση απαρτίας
• Εκλογή Προέδρου και Γεν. Γραμματέα Συνελεύσεως
• Απολογισμός πεπραγμένων ΔΣ και απαλλαγή ευθυνών
• Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
• Έγκριση Οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού
• Συζήτηση επί των πεπραγμένων
• Πρόγραμμα δράσης του Συλλόγου
Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί με όσους παρόντες την ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΜΑΙΟΥ 2018 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα συζήτησης.
Τα μέλη που επιθυμούν να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προκειμένου να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία του Συλλόγου την Παρασκευή  04/05/2018 ή 11/05/2018 και ώρα 19.00 έως 20.00. Η δυνατότητα αυτή θα υπάρχει έως και την έναρξη την Γενικής Συνέλευσης.

Η Πρόεδρος                                                          Ο  Γεν. Γραμματέας

Λιλυμπάκη Βικτωρία                                           Καζεράκης Μανώλης