Τακτική Γενική Συνέλευση Αδελφότητας Κρητών Περιστερίου

ΚΡΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, θα πραγματοποιήσει την Κυριακή 30 Απριλίου 2017  και ώρα 11.00 π.μ., η Αδελφότητα Κρητών Περιστερίου, στα γραφεία του συλλόγου Βοσπόρου 5 Περιστέρι με θέματα συζήτησης:
• Διαπίστωση απαρτίας.
• Εκλογή Προέδρου και Γεν. Γραμματέα Συνελεύσεως
• Απολογισμός πεπραγμένων ΔΣ και απαλλαγή ευθυνών
• Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
• Έγκριση Οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού.
• Συζήτηση επί των πεπραγμένων.
• Πρόγραμμα δράσης του Συλλόγου
Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί με όσους παρόντες την ΚΥΡΙΑΚΗ  7 ΜΑΙΟΥ 2017 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα συζήτησης.
Τα μέλη που επιθυμούν να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προκειμένου να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία του Συλλόγου την Παρασκευή  28 Απριλίου 2017 ή  5 Μαΐου 2017 και ώρα 19.00 έως 20.00. Η δυνατότητα αυτή θα υπάρχει έως και την έναρξη την Γενικής Συνέλευσης.