Σύσταση Σώματος Κυπριακής Ακτοφυλακής

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παροχή τεχνογνωσίας προς την Κυπριακή Δημοκρατία για τη σύσταση ανεξάρτητου Σώματος Κυπριακής  Ακτοφυλακής, θα παρέχει το υπουργείο το Ναυτιλίας.