Σύσταση νέου Διοικητικού Συμβουλίου συλλόγου

ΚΡΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Συστάθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών και είναι:
Πρόεδρος: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α’ Αντιπρόεδρος: ΜΑΛΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Β’ Αντιπρόεδρος: ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπευθ. Δημοσίων Σχέσεων: ΤΖΑΓΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Βοηθός Δημοσ. Σχέσεων: ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γεν. Γραμματέας: ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ειδ. Γραμματέας: ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Βοηθ.γραμματείας: ΓΙΑΛΕΔΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ
Ταμίας: ΑΓΚΡΙΘΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Βοηθ. Ταμία: ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Υπευθ. Χορευτικού: ΜΑΛΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Υπευθ. Υγιεινής & Αιμοδοσίας: ΜΑΛΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΖΕΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Υπεύθ. Κτιριακών Εγκατ/σεων: όλα τα μέλη του Δ.Σ.
Την ελεγκτική επιτροπή, βάσει των αποτελεσμάτων των εκλογών αποτελούν κατά σειρά:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σηφάκης Γεώργιος
ΜΕΛΟΣ: Τσιμπογιάννης Δημήτριος
ΜΕΛΟΣ: Σιράγας Γεώργιος