Σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Οι ευρωβουλευτές θα δώσουν το πράσινο φως στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η οποία θα διερευνά και θα διώκει την απάτη κατά της ΕΕ και την κατάχρηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων με στόχο την καλύτερη προστασία των χρημάτων των φορολογουμένων. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) θα είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση, δίωξη και προσαγωγή στη δικαιοσύνη εκείνων που διαπράττουν αδικήματα κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.
Επί του παρόντος, μόνο οι εθνικές αρχές μπορούν να διερευνούν και να διώκουν την απάτη  εις βάρος της ΕΕ, ωστόσο η αρμοδιότητά τους δεν επεκτείνεται σε διασυνοριακό επίπεδο. Από το 2014, οι ευρωβουλευτές έχουν υιοθετήσει πολλά ψηφίσματα ζητώντας τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και έχουν τονίσει τη σημασία της διασφάλισης της ανεξαρτησίας των εισαγγελέων της.