Σύσταση Επιτροπής ΚΕΔΕ – Ρομά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Την Τρίτη 18 Ιουλίου 2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ» και του Προέδρου της ΚΕΔΕ κ. Γ. Πατούλη, στα γραφεία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, κατόπιν αιτήματος της Συνομοσπονδίας.
Η ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ, εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο κ. Β. Πάντζο και τον Αντιπρόεδρο κ. Ν. Μυλωνά, έθεσε το ζήτημα της σταθερής θεσμικής συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, η οποία αποτελεί αναγκαιότητα προκειμένου να υπάρχουν ουσιαστικά αποτελέσματα για τους Έλληνες Ρομά.
Κατά τη συνάντηση υπογραμμίστηκε πως βασική προϋπόθεση για την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι Ρομά στην Ελλάδα, είναι η άμεση απογραφή του πληθυσμού τους και η καταγραφή των αναγκών τους.
Ζήτημα που θέτει ο Πρόεδρος της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ σε κάθε συνάντηση με φορείς τόσο της κεντρικής διοίκησης, όσο και της αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού.
Επιπλέον, προτάθηκε η σύσταση Επιτροπής που θα αποτελείται από εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης α’ βαθμού και της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ» για την διευθέτηση ζητημάτων που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.