Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Διοικήσεων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Τη σύσταση του πρώτου τμήματος του Ειδικού Συμβούλιου Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.) για την επιλογή Διοικητικών, Τομεακών και Ειδικών Τομεακών Γραμματέων, ενέκρινε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης, το οποίο θα έχει την αρμοδιότητα επιλογής Διοικητικών, Τομεακών και Ειδικών Τομεακών Γραμματέων. Το Ε.Σ.Ε.Δ. παρέχει τα απαραίτητα εχέγγυα για την προάσπιση της αδιάβλητης, αντικειμενικής και αξιοκρατικής επιλογής, με ενιαία κριτήρια και κανόνες δημοσιότητας.
Το Συμβούλιο θα αποτελείται από:
– Τρείς (3) εκπροσώπους του ΑΣΕΠ
– Εκπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
– Έναν (1) εκπρόσωπο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)
– Έναν (1) εκπρόσωπο του Συνηγόρου του Πολίτη,
– Έναν (1) εμπειρογνώμονα που ορίζεται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης
– Έναν (1) εμπειρογνώμονα σε θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού που ορίζεται από την ΑΔΕΔΥ
– Από έναν (1) εμπειρογνώμονα που ορίζεται από τις κεντρικές εργοδοτικές οργανώσεις (ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail