Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Περιφέρειες

Την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου, για την εκλογή: α) των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, β) των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και γ) των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγη ο κ. Ψάνης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος ο κ. Φλώρος Γεώργιος και Γραμματέας η κα Γιαννίκου Μαρία.
Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εξελέγησαν οι κ.κ. Κατσαρός Κωνσταντίνος, Ιωσηφέλλη Αθηνά, Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Αστυρακάκης Κωνσταντίνος, Στεργίου Θεόδωρος, Χρυσοστόμου-Κυρατζής Ευστράτιος, Κουμαράς Αντώνιος και Καραγεωργίου Ευστράτιος.
Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εξελέγησαν οι κ.κ. Καρασάββας Νικόλαος, Αλεξίου Δημήτριος, Αμπουλός Ιωάννης, Δαγκλής Ευστράτιος και Μόλβαλη Ελένη.
Τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εξελέγησαν οι κ.κ. Αποστόλου Στέφανος, Ιωσηφέλλη Αθηνά, Στεργίου Θεόδωρος, Πνακά Ταξιαρχούλα, Αλεξίου Δημήτριος, Δαγκλής Ευστράτιος, Καραγεωργίου Ευστράτιος και Μόλβαλη Ελένη.
Αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εξελέγησαν οι κ.κ. Κατζανός Γεώργιος, Ψωμάς Νικόλαος, Αστυρακάκης Κωνσταντίνος, Χρυσοστόμου-Κυρατζής Ευστράτιος και Κουμαράς Αντώνιος.