Σύνδεση ΕΕ-Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Το 14 ης συνεδρίασης του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΑΕ Συμβουλίου) έλαβε χώρα στις 13 Ιουλίου 2018. Η συνάντηση έγινε υπό την προεδρία του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας / Αντιπρόεδρος Πρόεδρος της Επιτροπής, Federica Mogherini, ενώ ο Επίτροπος Johannes Hahn εκπροσώπησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αντιπροσωπεία της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας προήδρευσε ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκολα Ντιμιτρόφ. Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις κ. Bujar Osmani συμμετείχε επίσης.
Το Συμβούλιο ΑΕ υπενθύμισε ότι η συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης (ΣΣΣ) παραμένει στον πυρήνα της σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας μέχρι την ένταξη της χώρας στην ΕΕ. Το Συμβούλιο ΑΕ έλαβε γνώση του πρωταρχικού στόχου της χώρας να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις προσχώρησης και αναγνώρισε την ισχυρή δέσμευση της κυβέρνησης για το σκοπό αυτό. Το Συμβούλιο του Συμβουλίου εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΕΕ ξεκίνησε τον δρόμο για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων τον Ιούνιο του 2019 με βάση τη συνεχιζόμενη πρόοδο και τα απτά αποτελέσματα, διατηρώντας και εμβάθυνση της τρέχουσας δυναμικής μεταρρύθμισης. Το Συμβούλιο ΑΕ έλαβε υπό σημείωση την πρόθεση της Επιτροπής και της κυβέρνησης να ξεκινήσουν τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές εργασίες.
Όσον αφορά τις σχέσεις καλής γειτονίας, το Συμβούλιο ΑΕ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υπογραφή της συμφωνίας για το θέμα του ονόματος και για τη σύναψη στρατηγικής εταιρικής σχέσης με την Ελλάδα, καθώς και για τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης για τη Φιλία, την Καλή Γειτονία και τη Συνεργασία με τη Βουλγαρία. ένα ισχυρό παράδειγμα για άλλους στην περιοχή να ενισχύσουν τις σχέσεις καλής γειτονίας. Το Συμβούλιο ΑΕ προτρέπει όλους τους ηγέτες, τα πολιτικά κόμματα και τους πολίτες να αναγνωρίσουν τα οφέλη που θα αποφέρει η επίλυση της μακράς διάρκειας διαφωνία ονόματος και να συμμετάσχουν εποικοδομητικά στην επικύρωση και εφαρμογή αυτής της συμφωνίας.
Το Συμβούλιο ΑΕ επανεξέτασε τις βασικές εξελίξεις κατά την προηγούμενη περίοδο σχετικά με την εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων καθώς και την πορεία των οικονομικών κριτηρίων, τη χρηματοδοτική συνεργασία και την εφαρμογή της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών μεταρρυθμίσεων. Σημείωσε τα αποτελέσματα της Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης που πραγματοποιήθηκε στις 19-20 Ιουνίου 2018.
Όσον αφορά τα πολιτικά κριτήρια, το Συμβούλιο ΑΕ συζήτησε τις βασικές πολιτικές εξελίξεις. Εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η χώρα έχει ξεπεράσει τη βαθιά πολιτική κρίση της και τα σημαντικά βήματα που έχει λάβει η κυβέρνηση για τη σταδιακή αποκατάσταση ενός πολιτικού συμβιβασμού, απευθυνόμενος σε όλους τους εμπλεκόμενους, συμπεριλαμβανομένης της αντιπολίτευσης, για την ενίσχυση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και την πραγματική επιθυμία για μεταρρύθμιση με τρόπο συνεκτικό και διαφανή. Το Συμβούλιο ΑΕ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρώτη συγκεκριμένη πρόοδο όσον αφορά την αποκατάσταση της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας, εφαρμόζοντας τις προτεραιότητες επείγουσας μεταρρύθμισης και, ως εκ τούτου, άρχισε να αναστρέφει την αποχώρηση των προηγούμενων ετών. Το Συμβούλιο ΑΕ σημείωσε θετικά τη βελτίωση του έργου των δικαστηρίων και την παρακολούθηση των εργασιών της Ειδικής Εισαγγελίας.
Το Συμβούλιο του Συμβουλίου Επενδύσεων εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεχή εφαρμογή της συμφωνίας Przino και για την ουσιαστική πρόοδο στην εφαρμογή των προτεραιοτήτων επείγουσας μεταρρύθμισης . Το Συμβούλιο ΑΕ συμφώνησε ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί και να εμβαθυνθεί η τρέχουσα δυναμική των μεταρρυθμίσεων, μεταξύ άλλων μέσω του «σχεδίου 18» των συνεχιζόμενων και προγραμματισμένων μεταρρυθμίσεων, ιδίως όσον αφορά τις δικαστικές μεταρρυθμίσεις και την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένου του υψηλού επιπέδου, καθώς και της μεταρρύθμισης των υπηρεσιών πληροφοριών και ασφάλειας. Υπενθύμισε επίσης τη σημασία μιας απολιπολυμένης και αξιοκρατικής δημόσιας διοίκησης. Το Συμβούλιο ΑΕ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή της χώρας ως παρατηρητή στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Το Συμβούλιο του Συμβουλίου Επενδύσεων υπενθύμισε τη σημασία των μακροπρόθεσμων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και πιο προνοητικών πολιτικών για την περαιτέρω αύξηση της εμπιστοσύνης και την οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ των κοινοτήτων και χαιρέτισε τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση από αυτή την άποψη.
Το Συμβούλιο ΑΕ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεχή ενεργό συμμετοχή και εποικοδομητική προσέγγιση της χώρας στις πρωτοβουλίες περιφερειακής συνεργασίας καθώς και για την ένταξη της χώρας στην Πρωτοβουλία Αδριατικής-Ιονίου και την οργάνωση της πρώτης Περιφερειακής Διάσκεψης Κορυφής που συνέβαλε στην ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας στην περιοχή.
Το Συμβούλιο ΑΕ αναγνώρισε επίσης τις προσπάθειες της χώρας να αντιμετωπίσει την πρόκληση της ευρωπαϊκής μετανάστευσης και της κρίσης των προσφύγων και αναμένει ότι η αμοιβαία επωφελής συνεργασία θα συνεχιστεί και στο μέλλον.
Όσον αφορά τις οικονομικές εξελίξεις, το Συμβούλιο Επενδύσεων υπενθύμισε τον στοχοθετημένο πολιτικό προσανατολισμό που συμφωνήθηκε τον Μάιο του 2018 μεταξύ της ΕΕ και των Δυτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας σχετικά με τα προγράμματα οικονομικής μεταρρύθμισης και ενθάρρυνε την κυβέρνηση να επικεντρωθεί στην εφαρμογή και την παρακολούθησή τους. Σημείωσε το καλό επίπεδο προετοιμασίας για την ανάπτυξη μιας λειτουργούσας οικονομίας της αγοράς και κάλεσε τη χώρα να αντιμετωπίσει τις εναπομένουσες βασικές προκλήσεις.
Το Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της κυβέρνησης να επενδύσει μεγαλύτερες προσπάθειες για την αύξηση της απορρόφησης των κονδυλίων της ΕΕ. Εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υιοθέτηση πολυαναμενόμενων στρατηγικών για τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, οι οποίες θα επιτρέψουν τη στήριξη του προϋπολογισμού της ΕΕ. Σημείωσε τη σημασία της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και την ανάγκη πλήρους συμμόρφωσης με τα κριτήρια της τομεακής προσέγγισης, καθώς και την εφαρμογή των συστάσεων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Το Συμβούλιο ΑΕ σημείωσε την πρόοδο σε διάφορους τομείς που καλύπτονται από τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και εξέφρασε την ικανοποίησή του για το υψηλό επίπεδο εμπορικής ολοκλήρωσης με την ΕΕ. Υπογράμμισε τη σημασία της συνέχισης της ευθυγράμμισης με το κεκτημένο της ΕΕ, ιδίως σε σχέση με την εσωτερική αγορά, και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο σε άλλες διεθνείς δεσμεύσεις, συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης ενέργειας και μεταφορών. Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έγκριση του νέου νόμου για την ενέργεια.
Το Συμβούλιο ΑΕ εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του για το προσεχές πέρασμα στο δεύτερο στάδιο της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.